31 تیر 1403
شبير اشكپور مطلق

شبیر اشکپور مطلق

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه ژئو فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک زمین
تلفن: 07731223331
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
تدوین سند راهبردی دانشکده ها و گروه های آموزشی دانشگاه خلیج فارس (افق 1405)
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران رضا جلالی (نفر اول) ، پرویز حاجیانی (نفر دوم) ، شبیر اشکپور مطلق (نفر سوم) ، احمد قربان پور (نفر چهارم)

چکیده

تدوین سند راهبردی دانشکده ها و گروه های آموزشی