31 تیر 1403
شبير اشكپور مطلق

شبیر اشکپور مطلق

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه ژئو فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک زمین
تلفن: 07731223331
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ناهمسانی جنبشی گنبد نمک جاشک با استفاده از آنالیز کرنل
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
ناهمسانی جنبشی، آنالیز کرنل، گنبد نمک جاشک
پژوهشگران ابراهیمی علی (نفر اول) ، شبیر اشکپور مطلق (نفر دوم) ، سید رضا منصوری (نفر سوم) ، سعید زارعی (نفر چهارم)

چکیده

بررسی ناهمسانی جنبشی گنبد نمک جاشک با استفاده از آنالیز کرنل