31 تیر 1403
شبير اشكپور مطلق

شبیر اشکپور مطلق

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه ژئو فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک زمین
تلفن: 07731223331
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
مکان یابی کانون های بحران تصادف جاده ای استان بوشهر با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و فرآیندهای تصمیم گیری چند معیاره
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران سعید زارعی (نفر اول) ، احمد قربان پور (همکار) ، شبیر اشکپور مطلق (همکار) ، رضا جلالی (همکار) ، سید رضا منصوری (همکار)

چکیده

در دنیای پویای امروز، انسان نیازمند تلاش بیشتر برای دستیابی به جایگاه مناسب اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و غیره می باشد. از این رو می کوشد تا از تمامی امکانات برای برقراری ارتباطات به منظور بهره مندی از کلیه ی فرصت های ممکن در هر موقعیت جغرافیایی استفاده نماید. شناسایی نقاط حادثه خیز و اصلاح اصولی سانحه خیزی در این نقاط یکی از گام های نخست در زمینه توسعه ی صنعت حمل و نقل است. با توجه به اینکه صنعت حمل و نقل زیر بنای دیگر صنایع در هر کشوری است، ایمنی و توسعه در این صنعت باعث پیشرفت در دیگر صنایع خواهد بود. این مطالعه با هدف مکانیابی کانون های بحران تصادف جادهای استان بوشهر با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و فرآیندهای تصمیم گیری چند معیاره انجام گرفته است. بدین منظور، در فصل اول، با ارائه مقدمه ای در خصوص مسأله اصلی و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق بحث گردید و اهداف، سوال های و قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق ارائه گردید که به آشنایی و شناخت موضوع تحقیق کمک می کند. در این مطالعه با توجه به لایه راه های موجود و تهیه شده به بررسی شریان های حادثه خیز استان به کمک تحلیل سلسله مراتبی پرداخته شده است. سپس در مقیاس هر شهرستان نقاط حادثه خیز معرفی شده اند.