15 آذر 1402
فاطمه نعمتي

فاطمه نعمتی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبانشناسی همگانی
تلفن: 09128027039
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات درس

عنوان نظریه های روانشناسی زبان
شماره
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز
توضیحات

فایل‌ها

اطلاعاتی ثبت نشده‌است