24 تیر 1403

فهیمه ناصری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: -
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن: 09171722986
دانشکده:

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Fahimeh Naseri (2016) A Muslim Ally or Enemy European Conception of Persia in Early Modern JOURNAL OF LANGUAGE AND TRANSLATION STUDIES: ; ،
2
Fahimeh Naseri (2014) Islamic Tolerance and the West: Early Encounters and Influences International Journal of Islamic Thought: ; ،
مقالات در همایش ها
1
فهیمه ناصری (1396) شعر زایر جرج هربرت و عرفان اسلامی سومین همایش ملی رویکردهای میان رشته ای به آموزش زبان ،ادبیات و مطالعات ترجمه
2
آتوسا شهسواری، فهیمه ناصری (1396) زمینه های فمینیزم در دو نمایشنامه جایزه زنان و زنان خشنود نوشته جان فلچر سومین همایش رویکردهای میان رشته ای به آموزش ،ادبیات و مطالعات ترجمه
3
فهیمه ناصری (1394) تو بصیرت من هستی خدایا:بصیرت آگوستین در اشعار جرج هربرت شعرای متافیزیک منطقه مارچر ویلز
4
فهیمه ناصری (1394) "تو بصیرت من هستی حدایا": دیدگاه آگوستین در اشعار هربرت شعرای متافیزیک منطقه مارچر در بریتانیا
5
فهیمه ناصری (1390) هربرت و سنتهای فارسی جایگاه جرج هربرت در جامعه از نظر سنت شعری ،خانوادگی و منطقه ای
6
فهیمه ناصری (1389) چالشهای فرهنگی در مسیر ارتباط بین المللی و پدیده جهانی شدن همایش بین المللی بررسی تبادل علمی ایران با جهان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
قائدی فاطمه، عبدالمحمد موحد، فهیمه ناصری (1398) بررسی هژمونی در رمان های داستان پسرم، و یک ریسمان سه لا و شایعات باران
2
3
4
مهشید فاروقیان، عبدالمحمد موحد، فهیمه ناصری، سید غلامرضا شفیعی ثابت (1397) نابرابری زن و مرد و ناپایداری محیط زیست در رمانهای علفزار و دروازه کشور زنان نوشته شری اس تپر
5
الهام السادات خرمی ، عبدالمحمد موحد، فهیمه ناصری (1397) طبقه بندی نقدهای سیاسی بر آثار جان آپدایک
6
کتاب
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!