12 اسفند 1402
حجت قيمت گر

حجت قیمت گر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / برق
تلفن: 09394959842
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Parirokh Ebrahimi, Ali Ranjbar, Fatemeh Mohammadi nia, Hojat Ghimatgar, Abbas Hashemizadeh (2023) Young’s Modulus Estimation Using Machine Learning Methods and Daily Drilling Reports Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology: 10; 1-24
2
Hamed Gorginpour, Hojat Ghimatgar, Mohammad Sedigh Toulabi (2022) Lifetime Estimation and Optimal Maintenance Scheduling of Urban Oil-Immersed Distribution-Transformers Considering Weather-Dependent Intelligent Load Model and Unbalanced Loading IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY: 37; 4154 - 4165
3
Hojat Ghimatgar, , , , , , , (2020) Neonatal EEG sleep stage classification based on deep learning and HMM Journal of Neural Engineering: ; ،
4
Hojat Ghimatgar, , , (2019) An improved feature selection algorithm based on graph clustering and ant colony optimization KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS: ; 270،285
5
Hojat Ghimatgar, , , (2019) An automatic single-channel EEG-based sleep stage scoring method based on hidden Markov Model JOURNAL OF NEUROSCIENCE METHODS: ; ،
مقالات در همایش ها
1
پریرخ ابراهیمی، حسین سروی، فاطمه محمدی نیا، علی رنجبر، حجت قیمت گر (1401) تخمین مدول یانگ از داده های حفاری با استفاده از روش های جنگل تصادفی و حداقل مربعات تقویت شده هشتمین کنفرانس ملی مکانیک سنگ ایران، ایران، شاهرود
2
مرضیه شیعه زاده، امین ترابی جهرمی، حجت قیمت گر (1400) شبیه سازی فرایند تصویربرداری رادار دهانه مصنوعی در جهت شناسایی اهداف در تصاویر راداری سار چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم، ایران، رشت
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
علی رنجبر، حجت قیمت گر، روح اله فاتحی، احمد جامه خورشید، رضا آذین (1400) کارگروه شبیه سازی-مدل سازی در بسته کاری یکم پروژه مطالعات ازدیاد برداشت میدان نفتی نوروز دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
عاطفه مرادیانی، رضا دیانت، حجت قیمت گر (1402) شبیه ساز سیگنالهای EEG بزرگسالان در حالت خواب و بیداری
2
3
4
فاطمه پیش آهنگ، سعید طهماسبی، احمد کشاورز، حجت قیمت گر (1401) آنتروپی دنگ و کاربردهای آن
5
6
طوبی باغبان، حسین حسین زاده، حجت قیمت گر (1398) فرآیند بازسازی تصویر به کمک تی-وی استوکس
7
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس