02 تیر 1403
حميدرضا پيغمبري

حمیدرضا پیغمبری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ ایران باستان
تلفن: 09196273304
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی سیر تاریخی تحول بلدیه و شهرداری در بوشهر
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
479
پژوهشگران عباس دشتی نجار (دانشجو) ، حمید اسدپور (استاد راهنما) ، حمیدرضا پیغمبری (استاد مشاور)

چکیده

0