02 تیر 1403
حميدرضا پيغمبري

حمیدرضا پیغمبری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ ایران باستان
تلفن: 09196273304
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان از اَگَدِ تا ملوخَّ؛ بالندگي اقتصادي و فرهنگي سرزمينهاي پيرامون خليج فارس در اواخر هزاره سوم ق.م
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله مطالعات تاریخ فرهنگی
شناسه DOI
پژوهشگران حمیدرضا پیغمبری (نفر اول) ، حسین بادامچی (نفر دوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!