02 تیر 1403
حميدرضا پيغمبري

حمیدرضا پیغمبری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ ایران باستان
تلفن: 09196273304
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
عیلام و خلیج فارس؛ شاخصه های قومی و فرهنگی عیلامی در حوزۀ جغرافیایی خلیج فارس
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران حمیدرضا پیغمبری (نفر اول)

چکیده

ثبت نشده‌است!