05 تیر 1403
ماني آرمان

مانی آرمان

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733442100
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

معرفی

معلم ولی مشتاق یادگیری

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی ، علامه طباطبایی ، ایران (1384 - 1391)
    عنوان رساله: الگوی توسعه منابع انسانی استراتژیک
  • فوق لیسانس مدیریت بازرگانی ، علامه طباطبایی ، ایران (1382 - 1384)
    عنوان پایان‌نامه: عوامل موثر بر خرید آنلاین
بیشتر

علایق پژوهشی

  • مدیریت منابع انسانی استراتژیک
  • کسب و کارهای نوپا
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
طیبه لیراوی، مانی آرمان، سید یعقوب حسینی (1400) تبیین ابعاد و مؤلفه های الگوی ارزیابی نظام مدیریت منابع انسانی با رویکرد استراتژیک (مورد مطالعه: صنعت پتروشیمی ایران) مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی: 13; 129-150
2
مهدی جلالیون، مانی آرمان، سید یعقوب حسینی (1400) ارزیابی نظام برنامه ریزی استراتژیک سازمان براساس رویکرد اقیانوس آبی (مطالعه موردی: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران) مطالعات مدیریت راهبردی: انتشار آنلاین; انتشار آنلاین
3
طیبه لیراوی، مانی آرمان، سید یعقوب حسینی (1399) الگویی برای ارزیابی نظام مدیریت منابع انسانی با رویکرد استراتژیک (مطالعه موردی: شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی ایران) مدیریت منابع انسانی پایدار: 2; 159-177
4
5
سید یعقوب حسینی، مانی آرمان، زهرا محمدیزاده (1397) شایستگی و ارتباط آن با عملکرد کارکنان مطالعات مدیریت بهبود و تحول: ; 25،50
6
سید یعقوب حسینی، مانی آرمان، زهرا محمدیزاده (1396) نقش کانون ارزیابی در برنامه های بهبود کارکنان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی پژوهش های مدیریت منابع سازمانی: ; 1،22
7
مانی آرمان، روح الله نیکخواه کیارمش (1396) بررسی رابط بین شهرت سازمانی ادراک شده توسط کارکنان و تمایل به ترک خدمت با میانجی گری رضایت شغلی مدیریت فرهنگ سازمانی: ; 503،527
8
سید یعقوب حسینی، مانی آرمان، زهرا محمدی زاده (1396) نقش کانون ارزیابی در برنامه های بهبود کارکنان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی پژوهش های مدیریت منابع انسانی: ; ،
9
زهره خسروی لقب، حبیبب الله سالارزهی ، عبدالمجید مصلح، نورمحمد یعقوبی، مانی آرمان (1396) بررسی انتقال فناوری به عنوان انگیزه ورود به اتحاد راهبردی فناورانه بین المللی در صنعت نفت پژوهش های مدیریت راهبردی: ; 39،59
10
11
مانی آرمان، سید یعقوب حسینی، الهام تنگستانی (1395) تأثیر سرمایه اجتماعی و بلوغ منابع انسانی بر مدیریت منابع انسانی پایدار (مورد مطالعه: شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی) مدیریت سرمایه اجتماعی: ; 113،138
12
مانی آرمان، سید یعقوب حسینی، الهام تنگستانی (1395) تأثیر سرمای اجتماعی و بلوغ منابع انسانی بر مدیریت منابع انسانی پایدار (مورد مطالعه: شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی) پژوهش های علوم انسانی دانشگاه اصفهان: ; 113138
13
مانی آرمان، حسن جوشقانی (1394) طراحی و اعتباربخشی الگوی تحلیل وضعیت نظام مدیریت منابع انسانی پژوهش های مدیریت منابع سازمانی: ; 71،94
14
محبوبه خسروی، مانی آرمان (1394) الگویی برای پیاده سازی نوآوری در برنامه درسی نظام آموزش عالی نوآوری و ارزش آفرینی: ; 65،84
15
کورش فتحی واجارگاه ، اباصلت خراسانی، سمیه دانشمندی، مانی آرمان (1393) بررسی و تبیین مدل مربی گری در آموزش منابع انسانی بر اساس نظریه داده بنیاد مدیریت فرهنگ سازمانی: ; ،
16
مانی آرمان، سید محمد اعرابی ، محبوبه خسروی (1393) طراحی مدل توسعه استراتژیک منابع انسانی در شرکت ملی نفت ایران مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت: ; ،
17
مانی آرمان، محبوبه خسروی (1392) اعتبارسنجی الگوی آموزش نیروی انسانی با رویکرد شایستگی مطالعات مدیریت بهبود و تحول: ; 49،73
مقالات در همایش ها
1
مانی آرمان، معصومه ولی (1399) رتبه بندی ابعاد الگوی مدیریت منابع انسانی پایدار در کسب و کارهای نوپا دومین کنفرانس ملی مدیریت نوین و کسب و کارهای نوپا، ایران، شیراز
2
بهرام اسدی، مانی آرمان (1395) بررسی تاثیر کیفیت خدمات سیستم های حمل و نقل هوشمند بر رضایت مندی رانندگان بخش حمل و نقل جاده ای استان بوشهر دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
3
ندا ابکاری، سید عباس موسوی، مانی آرمان (1395) تأثیر شهرت سازمانی ادراک شده بر قرارداد روانی و اشتیاق به کار کارکنان مدیریت، حسابداری و اقتصاد
4
شهرزاد محمودشاهی، سید عباس موسوی، مانی آرمان (1395) تأثیر سیستم های کاری با عملکرد بالا و شهرت سازمانی ادراک شده بر خروجی های نگرشی منابع انسانی (رضایت شغلی، تعهد سازمانی و انگیزش شغلی) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
5
6
مانی آرمان، زهره خسروی لقب (1395) تاثیر قابلیت پویا و ظرفیت جذب دانش بر مزیت رقابتی در شرکتهای دانش بنیان بوشهر چهاردهین کنفرانس بین المللی مدیریت
7
مانی آرمان، زهره خسروی لقب (1395) بررسی تأثیر مهارتهای سیاسی و هوش عاطفی مدیران بر ادراک کارکنان از حمایت سازمانی چهاردهین کنفرانس بین المللی مدیریت
8
9
مانی آرمان، مریم دهقانی، زهره خسروی لقب (1395) ارائه مدلی جهت بررسی و تبیین تاثیر شخصیت کارآفرینانه و خودکارآمدی کارآفرینانه بر قصد کارآفرینانه پنجمین همایش ملی علوم مدیریت نوین
10
مانی آرمان، لیلا ایوب زاده ، شهاب چترسحر (1395) بررسی تاثیر هوش سازمانی بر نوآوری استراتژیک در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه بوشهر نخستین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت- هوش تجاری و سازمانی
11
مانی آرمان، سید جواد موسوی (1394) بررسی تاثیر چابکی استراتژیک بر نوآوری استراتژیک اولین کنفرانس بین الملی
12
سید یعقوب حسینی، مانی آرمان، الهام احمدی قلاتی (1394) اثربخشی رهبری: تبیین نقش ویژگی های فردی (مورد مطالعه: اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
13
سید یعقوب حسینی، مانی آرمان، الهام احمدی قلاتی (1394) مهارت های نرم رهبری، تعریف، مفهوم، طبقه بندی و چارچوب کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
14
عبدالمجید مصلح، مانی آرمان (1394) کنکاشی در جهت گیری کارآفرینانه و پیامدهای آن در محیط کسب و کار امروزی دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکردهای کاربردی و پژوهشی نوین
15
عبدالمجید مصلح، مانی آرمان (1394) مروری بر کارآفرینی استراتژیک، ابعاد و پیامدهای آن در دنیای کسب و کار امروزی چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکردهای کاربردی و پژوهشی نوین
16
محبوبه شفیعی، عبدالمجید مصلح، مانی آرمان (1394) کنکاشی در جهتگیری کارآفرینانه و پیامدهای آن در محیط کسب و کار امروزی چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
17
مانی آرمان، حسین مرادی (1393) تاثیر پذیرش سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی بر چابکی سازمانی اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
18
مانی آرمان، الهام تنگستانی (1393) بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر رضایت شغلی آنان دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
19
فخریه حمیدیان پور، مانی آرمان، راضیه زارعی (1393) بررسی عوامل موثر بر مقاومت در برابر تغییر کنفرانس بین المللی توسعه و کسب و کار
20
مانی آرمان، سید یعقوب حسینی (1393) بررسی تسهیلات مالی موثر بر جذب سرمایه در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
21
فخریه حمیدیان پور، مانی آرمان، زهرا حصیری (1393) بررسی رابطه سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا با مقاومت کارکنان در برابر تغییر کنفرانس بین المللی توسعه و تعا لی کسب و کار مدیریت و اقتصاد.
22
فخریه حمیدیان پور، مانی آرمان، راضیه زارعی (1393) بررسی عوامل موثر بر مقاومت در برابر تغییر. کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار .
23
فخریه حمیدیان پور، مانی آرمان، زهرا حصیری (1393) بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر ظرفیت نوآوری. کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی اقتصاد و مدیریت .
24
مانی آرمان، زهره خسروی لقب (1393) ارائه مدلی جهت سنجش نیت حرفه گرایی افراد سومین همایش علوم مدیریت نوین
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
نفیسه السادات سیاسی نژاد، سید یعقوب حسینی، مانی آرمان (1398) شناسایی وضعیت سازگاری نسل بندی دانشگاه و نسل بندی کارکنان در دانشگاه خلیج فارس
6
عاطفه جمهوری، مانی آرمان، سید یعقوب حسینی (1398) بخشبندی مشتریان بر اساس مفهوم درگیری در رسانه های اجتماعی
7
8
9
10
مرضیه دلواری، مانی آرمان، سید یعقوب حسینی (1397) طراحی و ارزیابی الگویی برای تبیین مفهوم شک گرایی سبز: پژوهش ترکیبی
11
نسترن ملاکی، سید یعقوب حسینی، مانی آرمان (1397) طنین برند در دانشگاه خلیج فارس: تبیین نقش ارزش ویژه برند
12
13
حمیده غلامی، سید یعقوب حسینی، مانی آرمان (1396) بخش بندی مشتریان شرکت کشتیرانی پاسارگاد بر پایه ارزش طول عمر مشتریان
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
عبدالمجید پور نوروزی ، فخریه حمیدیان پور، مانی آرمان (1394) بررسی تأثیر مدیریت دانش بر چابکی سازمان (مورد مطالعه: دستگاه های اجرایی استان بوشهر)
25
26
27
28
29
فریبا حسن نیازی ، فخریه حمیدیان پور، مانی آرمان (1394) سنجش فرسودگی شغلی و تاثیر معنویت سازمانی برآن (مورد مطالعه:دانشگاه خلیج فارس)
30
31
32
33
زهرا حصیری، فخریه حمیدیان پور، مانی آرمان (1393) بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر ظرفیت نوآوری
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

سوابق اجرایی

  • استادیار دانشگاه خلیج فارس (1392 - اکنون)
بیشتر

گالری تصاویر

ماني آرمان