05 اردیبهشت 1403
سيدناصر جابري

سیدناصر جابری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 07733444574
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ساختاری چند قصه از مثنوی معنوی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
مثنوی، قصه، ساختار، کارکرد قصه
پژوهشگران سیدناصر جابری (نفر اول) ، نجف جوکار جوکار (نفر دوم)

چکیده

نوشتار حاضر بحثی ساختارگرایانه در باب قصه های مثنوی است. به این منظور پس از معرفی اجمالی مکتب ساختارگرایی و تعاریف مربوط به آن، به مطالعة دوازده قصه از دفترهای مختلف مثنوی پرداخته شده است. اشخاص اصلی قصه ها از مرحلة فقر مادی یا وقوع مشکل تا مرحلة رفع آن عملکردها و مراحل مشابهی را طی می کنند، عملکردهایی چون کوشش مبتنی بر نفس و خودی، مواجه شدن با بن بست، گریه، پشیمانی و توبه، خواب، دریافتِ الهامی غیبی، ملاقات با ولی یا شخصی معادل او، رسیدن به مرحلة تحول درونی و بالاخره دریافت گنج مقصود. از نکات قابل توجه در این تحقیق این است که نشان می دهد کارکردها در قصه های مثنوی کاملاً متأثر از اندیشه های عرفانی هستند. برای مقایسة هر دوازده قصه، جدولی تنظیم گردیده است که براساس آن می توان مراحل قصه ها و تعداد اجزا و عملکردهای مشترک و مشابه آنها را مشاهده کرد.