05 اردیبهشت 1403
سيدناصر جابري

سیدناصر جابری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 07733444574
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی شعر حماسیِ پس از انقلاب (با تکیه بر پنج شاعر این دوره)
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران سیدناصر جابری (نفر اول)

چکیده

ثبت نشده‌است!