24 تیر 1403
رحمن دشتي

رحمن دشتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: +98-7731222752
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان A new fault-location method for HVDC transmission-line based on DC components of voltage and current under line parameter uncertainty
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله ELECTRICAL ENGINEERING
شناسه DOI
پژوهشگران محمد دیسی (نفر اول) ، رحمن دشتی (نفر دوم) ، حمید رضا شاکر (نفر سوم)

چکیده

In this paper, a new time-domain-based method is proposed for fault location in HVDC transmission lines. In the proposed method, an equation is derived for locating the fault for different transmission-line models (lumped-line model, ?-line model, and distributed-line model). Then, a method is suggested to precisely determine the transmissionline resistance using DC component of voltage and current at the both terminals (pre-fault). The performance of the proposed method is evaluated based on a test system by the PSCAD/EMTDC and MATLAB software. The performance and precision of the proposed methods are evaluated for short-circuit fault in different conditions, such as different fault resistances, difference fault distances, different minimum injected current of the inverter during the fault, and different pre-fault conditions. The simulation results confirm that the proposed method is much more accurate in locating faults compared to other counterparts.