04 مرداد 1403
رحمن دشتي

رحمن دشتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: +98-7731222752
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان
مکان یابی خطا در خطوط انتقال HVDC با استفاده از مؤلفه هایDC ولتاژ و جریان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
خطوط انتقالHVDC، مکان یابی خطا، هارمونیک، مؤلفه جریان مستقیم (DC).
پژوهشگران بهمن چپانی (نفر اول) ، رحمن دشتی (نفر دوم) ، رضا دشتی (نفر سوم)

چکیده

—در این مقاله دو روش مبتنی بر روش تجزیه و تحلیل مؤلفه-های هارمونیکی ولتاژ و جریان مستقیم (DC)، برای مکان یابی خطا در خطوط انتقال HVDC پیشنهاد شده است. در روش اول فرآیند مکان یابی خطا با استفاده از نمونه خط انتقال متوسط و مدل فشرده خط انتقال استفاده شده است. از آنجا که خطوط HVDC خطوطی طولانی هستند، در روش دوم برای مدل سازی دقیق تر این خطوط، از مدل گسترده در حوزه زمان استفاده شده است. در هردو حالت، با به کارگیری پارامترهای خط انتقال و اطلاعات هم زمان دو پایانه و در یک پنجره زمانی کوتاه، فرآیند مکان یابی خطا انجام خواهد شد. همچنین نتایج حاصل از اجرای این روش ها،برای فاصله یابی خطا، در یک سیستم نمونه توسط نرم افزار PSCAD/EMTDC انجام شده و اطلاعات مورد نیاز جهت اجرای روش های پیشنهادی، به نرم افزار MATLAB انتقال یافته اند. دقت عملکرد روش برای خطای اتصال کوتاه با مقادیر متفاوت مقاومت خطا در مکان-های مختلف خطا بررسی شده است و شبیه سازی نشان می دهد روش پیشنهادی در تعیین مکان خطا بسیار دقیق می باشد.