04 مرداد 1403
رحمن دشتي

رحمن دشتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: +98-7731222752
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان
مکان یابی خطای تکفاز در شبکه توزیع با استفاده از روش امپدانسی بهبود یافته و فرو ولتاژ
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
شبکه توزیع- مکان یابی خطا- روش امپدانسی-فرو ولتاژ
پژوهشگران محمد دیسی (نفر اول) ، رحمن دشتی (نفر دوم)

چکیده

شبکه های توزیع در تمام سطوح شهرها و روستاها گسترده شده اند. لذا هر فیدر دارای انشعاب ها، زیر انشعاب ها و بارهای زیر خط می باشد. مکان یابی دقیق خطا در سیستم های توزیع باعث بهبود شاخص های قابلیت اطمینان و بازده آن ها می شود. در این مقاله یک روش ترکیبی جدید برای مکان یابی خطای تک فاز به زمین در شبکه های توزیع پیشنهاد میگردد. همچنین از یک الگوریتم مکان یابی امپدانسی خطا برای پیدا کردن محل های ممکن خطا استفاده می شود. سپس از روش پیشنهادی با استفاده از الگوریتم تطابق فرو ولتاژ برای تعیین بخش دارای خطا استفاده می شود. در این روش پس از وقوع خطای تک فاز به زمین، محل های ممکن خطا با استفاده از الگوریتم امپدانسی تعیین می شوند. سپس خطاهای مشابهی بطور جداگانه در محل های ممکن تعیین شده، شبیه سازی می شوند. در ادامه ولتاژ ابتدای فیدر ذخیره می شوند و دامنه و فاز اختلاف ولتاژها تعیین و بانک داده آنلاین تولید می شود. برای تشخیص خطای حقیقی، داده های این بانک با دامنه و زاویه اختلاف ولتاژهای به دست آمده و ثبت شده (در ابتدای فیدر) مقایسه می شوند. محل واقعی خطا با مقدار تطبیق هر محل خطای ممکن تعیین می شود.