24 تیر 1403
رحمن دشتي

رحمن دشتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: +98-7731222752
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان
راهکار اصلاح آرایش فیدر فشار متوسط جهت کاهش در عملکرد حفاظت شبکه
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
شرکت توزیع-کاهش عملکرد حفاظتی- پرنده زدگی- خطوط فشار متوسط- شبکه آویز- قابلیت اطمینان
پژوهشگران جعفر میگلی نژاد (نفر اول) ، رحمن دشتی (نفر دوم)

چکیده

شبکه توزیع متشکل از هزاران المان مختلف مانند ترانسفورماتورها، دژنکتورها، خطوط هوایی، کابل های زمینی، محدود کنندها و ... بوده است. این المان ها را می توان به عنوان بلوک هایی فرض نمود که هر کدام از این بلوکها با آرایشهای مختلفشان، پدید آورنده سناریوهای گوناگونی برای شبکه توزیع می باشند. با قرار دادن بهترین وضعیت هر بلوک، شبکه ای با بهترین کیفیت و قابلیت اطمینان ایده ال احداث می گردد. قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع بعلت تاثیرزیاد بر روی سودآوری شرکتها و وابستگی زیاد به رضایتمندی مشترکین، یکی از مهمترین موضوعات در صنعت برق بودهاست. ولیکن 80 تا 90 درصد مشکلات و مسایل قابلیت اطمینان در صنعت برق مربوط به بخش توزیع می باشد. در اینمقاله با بررسی نحوه مناسب آرایش خطوط فشار متوسط هوایی در جهت بهبود قابلیت اطمینان برای کاهش نرخ انرژی توزیع نشده در عملکردهای حفاظتی شبکه های توزیع مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین با ارایه یک فیدر نمونه از شبکه توزیع نیروی برق استان بوشهر که با عدم توجه به موقعیت جغرافیایی و آرایش نامناسب شبکه هوایی در تمام طول سال باعارضه پرنده زدگی مواجه بود، روشی ابداعی که اجرا و تاثیر آن بر میزان کاهش عملکرد رله حفاظتی بررسی می گردد.