24 تیر 1403
رحمن دشتي

رحمن دشتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: +98-7731222752
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان
ارایه مدل نوین بهره برداری بهینه از ریز شبکه هوشمند انرژی با در نظرگیری منابع مجازی بهره وری انرژی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
بهرهوری انرژی، بار الکتریکی، بار حرارتی، تولید پراکنده، ریزشبکه، مدیریت انرژی
پژوهشگران سبحان دوراهکی (نفر اول) ، رحمن دشتی (نفر دوم) ، صایمه وفایی (نفر سوم) ، زینب زارعی (نفر چهارم)

چکیده

One of the most suitable platforms for exploiting is the distributed generation of smart grids. On the other hand, one of the things that matters is investment in energy efficiency. In this research, the investment rate on energy efficiency is considered as a very important tool along with the implementation of the optimal energy management of the grid. Based on this, after modeling the proposed load in which the investment on the energy efficiency of energy and investment on thermal energy energy efficiency is considered, the proposed model is investigated on the grid system of the sample. The suggested target function is a MINLP-type problem implemented in GAMS software. In this study, considering the different scenarios, the very effective effect of simultaneous investment on electric charge and thermal load has been achieved.