24 تیر 1403
رحمن دشتي

رحمن دشتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: +98-7731222752
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان
تشخیص بلادرنگ جریان هجومی از جریان خطا در حفاظت تفاظلی ترانسفورماتور قدرت با استفاده از تبدیل پارک
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
529
پژوهشگران حسین محمدپور (دانشجو) ، رحمن دشتی (استاد راهنما)

چکیده

مهمترین حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت بزرگ که نقش حیاتی در حفظ سلامت این تجهیز فوق العاده گران قیمت را دارا است، حفاظت تفاضلی جریانی است که سیر تکاملی و بهبود را در طی سالیان متمادی طی کرده است. ناحیه حفاظتی در رله های حفاظتی عبارت از مرز بین ترانسفورماتورهای جریان در اولیه و ثانویه ترانسفورماتور قدرت است. رله هایحفاظتی بر اساس قانون جریان ها (کیرشهف) با مقایسه جریان های اولیه و ثانویه و محاسبه جریان تفاضلی بین مقادیر دریافتی، وضعیت ناحیه حفاظتی را پایش می کند. علیرغم سرعت بالای رله های حفاظتی وجود جریان هجومی، اشباع شدن ترانسفورماتورهای جریان، اضافه تحریک هسته ترانسفورماتور و تغییر تب ترانسفورماتورها می تواند رله را در تشخیص صحیح، به اشتباه اندازد. چالش برانگیزترین عامل عملکرد نادرست رله تفاضلی ترانسفورماتورها، جریان هجومی مغناطیس کننده است. با تمرکز بر این واقعیت پژوهش های زیادی صورت پذیرفته است. رویکرد ارائه شده در این پایان نامه با هدف بهبود عملکرد رله تفاضلی در قابلیت ایجاد تمایز بین خطای داخلی و جریان هجومی است. در این پژوهش روش جدیدی با استفاده از تبدیل ریاضی مدال جهت تشخیص بهنگام خطای داخلی ارائه می شود که پنجره جدیدی جهت استخراج خصوصیات رفتاری شرایط مختلف گذرا می گشاید. با استفاده از خروجی تبدیل مدال منحنی های مربوط به جریان هجومی و خطاهای داخلی ترانسفورماتور در چارچوب مناسبی ترسیم شده و محدوده مناسبی با توجه به خصوصیات ذاتی ترانسفورماتور به عنوان مرزهای حفاظتی تعریف می گردد. نتایج شبیه سازی حاکی از سرعت بالا و دقت خوب تشخیص در این روش جدید می باشد و فارغ از شرایط بهره برداری در شرایط گذرای مختلف رفتار دقیقی از جریان عبوری ترانسفورماتور را به تصویر می کشد.