24 تیر 1403
رحمن دشتي

رحمن دشتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: +98-7731222752
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان
مکان یابی خطا در خطوط HVDC ترکیبی با استفاده ازمؤلفه های DC ولتاژ و جریان پایانه ها و الگوریتم ژنتیک
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
529
پژوهشگران محمد دیسی (دانشجو) ، رحمن دشتی (استاد راهنما)

چکیده

خطوط انتقال جریان مستقیم فشارقوی((HVDC در مسیرهای طولانی گسترده شده اند. از این رو تعیین محل خطا در صورت استفاده از روش های گشت زنی زمان بر خواهد بود و حتی در بعضی از موارد نیز ممکن است نتوان محل خطا را به راحتی پیدا کرد. بنابراین الگوریتم های مناسب مکان یابی خطا، باعث یافتن سریع محل وقوع خطا و بازگرداندن مجدد خط انتقال به مدار می گردند. روش های مکان یابی خطا در خطوط قدرت شامل روش امپدانسی، امواج سیار، هوش مصنوعی و دیفرانسیلی می باشند. روش های مکان یابی خطا در خطوط انتقال HVDC عمدتاً از روش امواج سیار استفاده کرده اند. روش معادلات دیفرانسیل که از جمله روش های مناسب برای مکان یابی خطا در خطوط انتقال AC است، کمتر برای مکان یابی خطا در خطوط انتقال HVDC مورد بررسی قرار گرفته است. روش های معادلات دیفرانسیل از مدل گذرای خط استفاده می کنند که در آن هارمونیک های مزاحم در روش های مبتنی بر هارمونیک اصلی به عنوان سیگنال های شناخته شده مطرح می شوند. هم چنین به دلیل نیاز این روش به داده های کم و عملکرد ساده، روش تجزیه و تحلیل مؤلفه های هارمونیکی ولتاژ و جریان برای مکان یابی خطا در خطوط انتقال HVDC پیشنهاد می گردد. در این پایان نامهدو روش مبتنی بر تجزیه و تحلیل مؤلفه های هارمونیکی ولتاژ و جریان برای مکان یابی خطا در خطوط انتقال HVDC ترکیبی (هوایی و کابلی) پیشنهاد گردیده است. در روش اول فرایند مکان یابی خطا با استفاده از مدل خط کوتاه استفاده شده است. از آنجا که خطوط HVDC خطوطی طولانی هستند، در روش دوم برای مدل سازی دقیق تر این خطوط از مدل خط? در حوزه زمان استفاده شده است. در هر دو روش با به کارگیری پارامترهای خط انتقال توسط الگوریتم ژنتیک و اطلاعات همزمان دو پایانه، فرآیند مکان یابی خطا انجام گردیده است.] 3-2-1[. تمامی شبیه سازی ها در این پایان نامه توسط نرم افزارPSCAD/EMTDC انجام شده و اطلاعات مورد نیاز جهت اجرای روش های پیشنهادی به نرم افزار MATLAB انتقال یافته اند.