24 تیر 1403
رحمن دشتي

رحمن دشتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: +98-7731222752
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان
ارتقاء یک روش یکپارچه برای تشخیص مکان و بخش خطا در سیستم های توزیع
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
529
پژوهشگران احسان گرد (دانشجو) ، رحمن دشتی (استاد راهنما)

چکیده

در این پایان نامه در ابتدا مطالعه و بررسی تحقیقات انجام گرفته در زمینه مکان یابی خطا در سیستم های توزیع می باشد. در مرحله بعد بر اساس مطالعات انجام گرفته روشی کارآمد جهت تعیین مکان خطا در سیستم های توزیع ارائه گردیده است، بطوریکه نسبت به روش های قبل از محدودیت کمتری برخوردار باشد. با توجه به اهداف فوق مطالب ارائه شده در بخش های مختلف این پایان نامه بدین ترتیب است که در فصل دوم برخی از مهمترین مقالات ارائه شده در زمینه مکان یابی خطا در سیستم های توزیع به طور کامل تشریح می گردد و مزایا و معایب هر یک مورد بررسی قرار می گیرد و لزوم نیاز به تحقیق بیشتر در زمینه مکان یابی خطا در سیستم های توزیع مشخص می شود. در فصل سوم روش پیشنهادی در این پایان نامه به طور مفصل تشریح گردیده و الگوریتم پیشنهادی در قالب یک فلوچارت ارائه گردیده است. در ادامه و در فصل چهارم نحوه عملکرد الگوریتم پیشنهادی بر روی یک سیستم توزیع نمونه بررسی شده و نتایج مربوط به آزمایش انواع مختلف خطا در مکان های مختلف سیستم توزیع نمونه ارائه گردیده است. در فصل پنجم نتیجه گیری کلی از پایان نامه و پیشنهادات جهت ادامه تحقیقات در زمینه تعیین مکان خطا در سیستم های توزیع ارائه شده است. در انتها مراجع و منابع مطالعه شده ذکر شده است.