04 مرداد 1403
رحمن دشتي

رحمن دشتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: +98-7731222752
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان
هماهنگی حفاظتی بین تجهیزات حفاظتی شبکه های توزیع در دو سطح ولتاژ (فشار متوسط و ضعیف)
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران رحمن دشتی (نفر اول)

چکیده

درهنگام اتصال کوتاه صرف نظر از آسیبی که به خاطر بروز قوس الکتریکی به نقطه اتصال کوتاه وارد می کند سبب تنش های دینامیکی و حرارتی بالا به تجهیزات سیستم قدرت از قبیل خطوط هوایی، کابل ها، ترانس ها و کلیدهای قدرت نیز می گردد. و عبور این جریان نیاز به تجهیزاتی دارد که تحمل این جریان را داشته باشد و برای قطع آن نیاز به کلیدهای با قدرت قطع بالا داریم که هزینه سنگینی به سیستم تحمیل می کند. به همین دلیل سعی می شود که جریان های خطا را محدود نموده تا به این تجهیزات آسیبی وارد نگردد.پس جهت حفاظت از تجهیزات شبکه نیاز به تشخیص سریع نقطه خطا و قطع آن در زمان مناسب می باشد.جهت انجام این امر بسیار مهم از رله ها و کلیدهای قدرت تحت فرمان رله ها استفاده می شود.تا در صورتی که خطا در نقطه ای از شبکه رخ دهد رله ها آن را شناسایی کرده و سپس قسمت آسیب دیده را از دیگر قسمت های شبکه توسط کلیدهای قدرت جدا کند ،ولی این نکته را باید در نظر داشت که رله های حفاظتی شبکه باید با یکدیگر هماهنگی داشته باشند ،زیرا در صورت تشخیص اشتباه رله ها، رله مورد نظر قسمت خطا دیده شبکه را جدا نمی کند یا در صورت جدا کردن شبکه قسمت هایی غیر معیوب دیگر را هم از شبکه جدا می کند،پس بهترین راه حفاظت از شبکه قدرت توسط رله ها هماهنگی بین رله ها می باشد.هدف از هماهنگی رله ها انتخاب کوتاهترین مسیر خطا جهت قطع شبکه آسیب دیده با بالاترین سرعت عملکرد می باشد.