24 تیر 1403
رحمن دشتي

رحمن دشتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: +98-7731222752
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان
مکان یابی خطا در خطوط انتقال با استفاده از ایجاد بانک داده آنلاین
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
واژگان کلیدی: خط انتقال، مکان یابی خطا، بانک داده آنلاین، رگرسیون فرآیند گوسی
پژوهشگران ابراهیمی زینب (دانشجو) ، رحمن دشتی (استاد راهنما) ، احمد کشاورز (استاد راهنما)

چکیده

تقاضای روز افزون انرژی الکتریکی سبب توسعه شبکه های برق شده است. خطوط انتقال انرژی الکتریکی، یکی از قسمت های شبکه برق می باشد که انرژی تولیدی نیروگاه ها را به مصرف کنندگان می رسانند. وقوع اتصال کوتاه از جمله مهمترین اختلالاتی است که در خطوط انتقال برق رخ می دهد. تعیین محل دقیق خطا در خطوط انتقال برق و رفع به موقع آن باعث بهره وری بیشتر خطوط، تداوم سرویس دهی، پیشگیری از اتلاف منابع انرژی و آسیب تجهیزات شبکه می شود. پس از جدا شدن خط انتقال آسیب دیده از شبکه، مهمترین مسآله شناسایی دقیق و سریع مکان خطا در خط انتقال و انجام اقدامات لازم جهت رفع عیب بخش آسیب دیده و بازگرداندن سریع خط به شبکه می باشد. در این پایان-نامه روشی جدید برای مکان یابی خطا در خطوط انتقال برق با استفاده از بانک داده ی آنلاین ارائه شده است. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات ولتاژ تنها یک طرف خط به روش رگرسیون فرآیند گوسی، مقاوت خطا تخمین زد شده و سپس با استفاده از مقاومت تخمین زده شده بانک داده آنلاین تولید می شود. هارمونیک های سیگنال ولتاژ، با اعمال تبدیل فوریه گسسته به دست می آید. هارمونیک های ولتاژ پس از نرمالایز شدن، برای آموزش به رگرسیون فرآیند گوسی داده می شود. به منظور شبیه سازی و آزمون روش پیشنهادی از نرم افزار متلب استفاده می شود. به مدل نویز بر اساس تابع توزیع گوسی به اطلاعات ولتاژ اخذ شده از یک پایانه خط اعمال می شود.