04 مرداد 1403
رحمن دشتي

رحمن دشتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: +98-7731222752
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان
تشخیص خطا درسیستم های ساختمان هوشمند به منظور ارائه دستورالعمل خودارزیابی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Smart Building, Smart City, Fault Detection, LoRa Protocol, Estimation model, Entropy خانه هوشمند، شهر هوشمند، تشخیص خطا، پروتکل LoRa ،مدل تخمین، آنتروپی
پژوهشگران فاطمه بحرانی (دانشجو) ، رضا دیانت (استاد راهنما) ، رحمن دشتی (استاد راهنما) ، احمد کشاورز (استاد مشاور)

چکیده

تشـخیص، شـناسایی وکنترل سریع و به موقع خطا در حس?رها ی فشار، دما، نور و... امر ی حیاتی است. به طورکلی یک حسگر معیوب می تواند در تشخیص درسـت متغیر ها ی گفته شـده ناقص عمل کرده و نحوه استفاده انسان از سیستم را تحت تأثیر قراردهد. از این جهت شناسایی و تشخیص خطا مهم می باشد. در این پایان نامه خطا ها یی که می تواند بر روی داده ها اثرگذار باشد بررسی می شود. این خطا می تواند خطای سنجش که توسط خود حسگر ها اتفاق می افتد و یا خطای کانال های ارتباطی شبکه که می تواند از نوع سیمی، بی سیم، فیبر نوری و... باشد، تقسیم شود. خطاهایی که بررسی می شود شامل خطای ثابت و خطای تصادفی با جهش ثابت ناشی از خود حسگر و خطای نویزی ناشr از عبور داده از کانال LoRa با نویز گاوسی باشد. برای تشخیص خطای ثابت از محاسبه میانگین، برای تشخیص خطای تصادفی با جهش ثابت از روش استخراج ویژگی آنتروپی و برای تشخیص خطای نویز از مدل های تخمین ARIMA و ARMAX استفاده می شود. به کمک نرم افزار MATLAB این روش ها ارزیابی می گردد و Positive True و Positive False برای حسگر ها به ازای متغیر های مختلف محاسبه می گردد. و در آخر نیز تعداد بیت های خراب شده به ازای عبور داده از پروتکل LoRa به ازای ضریب گسترش مختلف بررسی می شود. بدین صورت خطا ها تشخیص داده می شود که در اختیار مرکز کنترل اصلی قرار می گیرد که به این خطا ها رسیدگی گردد