12 اسفند 1402

سیما نوروزی

مرتبه علمی: مربی
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: کارشناسی ارشد / زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن: 07731222127
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

معرفی

سیما نوروزی مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه شیراز در رشته زبان و ادبیات انگلیسی دریافت کرده است. وی از مربیان و اعضاء هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه خلیج فارس است.او سال ها دروس درک مطلب، شعر، نمایشنامه، دروس ترجمه، و دروس نثر ساده و ادبی را تدریس نموده است. وی در سال 1388 از سرآمدان آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی بوده است. سیما نوروزی علاقه مند به ادبیات قرن بیست، ادبیات معاصر، بینامتنی، متدهای ارزشیابی آموزش و نگارش فرهنگ است.

علایق پژوهشی

  • ادبیات قرن بیست، ادبیات معاصر، بینا متنیت، اسطوره ها و ادبیات، شیوه های سنجش و ارزیابی آموزش و نگارش فرهنگ لغت
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Nasim Ghanbari, Sima Nowroozi (2022) Iranian EFL Teachers’ Challenges and Coping Strategies During COVID-19 Pandemic: A Case Study Qualitative Report: 27; 23
2
Roghayeh Farsi, Sima Nowroozi (2022) Postmodern rendition of myth in Ashbery's ‘Syringa Acta Scientiarum Language and Culture: 44(1) Jan. June.; 10
3
Nasim Ghanbari, Sima Nowroozi (2021) The practice of online assessment in an EFL context amidst COVID-19 pandemic: views from teachers Language Testing in Asia: 11; 1-18
4
فاطمه نعمتی، سیما نوروزی (1394) حرف اضافه ی «سی» در دلواری: بازمانده ای از حروف اضافه ی فارسی باستان یا سرانجام دستوری شدگی اسم؟ پژوهش های زبان شناسی تطبیقی: ; 227243
مقالات در همایش ها
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس