01 مهر 1400
احمد آذري

احمد آذری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07733441913
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدلسازی انتقال جرم پتاسیم فروسیانید/سدیم هیدروکسید و نانوسیال سیلیکا در رژیم جریان آرام درون لوله
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Modeling; Nanofluids; Mass transfer coefficient; Silica nanoparticles; Laminar flow
پژوهشگران حامد محمد دوست (نفر اول) ، احمد آذری (نفر دوم)

چکیده

In this research a mathematical model was developed for the mass transfer of silica nanoparticles in circular tube under laminar flow regime. The model was used to demonstrate the effectiveness of the use of nanoparticles in enhancing mass transfer provided and to compare this model with the previous methods applied. Basis fluid of nanofluid composed of ferri-ferrocyanide and sodium hydroxide. The range of silica nanoparticles used in this study is 5-15 nanometer. The results clearly show that in the laminar flow regime with increasing volume fraction of nanoparticles up to 3% by volume and with increasing the Reynolds number, the mass transfer coefficient increased.