01 مهر 1400
احمد آذري

احمد آذری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07733441913
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدلسازی دانسیته مایعات یونی با استفاده از معادله حالت PC-SAFT
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
PC-SAFT, equation of state, ionic liquids, vapor-liquid equilibrium, modeling
پژوهشگران سعیده مرحمتی (نفر اول) ، امیرعباس ایزدپناه (نفر دوم) ، احمد آذری (نفر سوم)

چکیده

The perturbed-chain statistical associating fluid theory (PC-SAFT) is re-parameterized for ionic liquids (ILs) by using the experimental density data over a wide range of temperature at atmospheric pressure presented. In this work, we focused on the most frequently studied imidazolium based ILS. The studied systems included (1-alkyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate ([Cnmim][BF4]), 1-alkyl-3-methylimidazolium hexafluoroborate ([Cnmim][PF6]), 1-alkyl-3- methylimidazolium bistrifluoromethylsulfonylimide ([Cnmim][Tf2N]) and 1-alkyl-3- methylimidazolium trifluoromethanesulfonate ([Cnmim][CF3SO3])). In all cases, good agreement with experimental data is obtained. Then we use the optimized PC-SAFT parameters for calculating the densities of 1-Butyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate [C2mim][BF4], from 0.01 to 40 MPa and from 293 to 323 K.