01 مهر 1400
احمد آذري

احمد آذری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07733441913
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدلسازی حلالیت CO2 در مایعات یونی [emim][BF4] و [bmim][BF4] با استفاده از معادله حالت PC-SAFT،
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
حلالیت، مایعات یونی
پژوهشگران سعیده مرحمتی (نفر اول) ، امیرعباس ایزدپناه (نفر دوم) ، احمد آذری (نفر سوم)

چکیده

برای توصیف رفتار ترمودینامیکی سیالات پیچیده و مخلوط آن ها مدل ترمودینامیکی دقیقی نیاز است که اثر نیروهای یکی از مدل های تجمعی بر پایه simplified PC-SAFT خاص همانند پیوند هیدروژنی را لحاظ کند. معادله حالت تئوری آشفتگی می باشد که برای چنین سیستم هایی به کار می رود. در این کار از این معادله حالت برای بررسی و 1- بوتیل- 3- متیل ( [emim][BF حلالیت کربن دی اکسید در 1- اتیل- 3- متیل ایمیدازولیوم تترافلوروبورات ( [ 4 استفاده شده که کربن دی اکسید به صورت غیر تجمعی و مایعات ( [bmim][BF ایمیدازولیوم تترافلوروبورات ( [ 4 1 (بر اساس دسته بندی طرحهای تجمعی توسط هوانگ و رادوز) در نظر گرفته شدند. در A یونی مذکور با طرح تجمعی برای این مایعات یونی از از طریق داده های آزمایشگاهی دانسیته مایع در sPC-SAFT ابتدا پارامترهای معادله حالت محدوده وسیعی از دما و فشار اتمسفری تنظیم شدند. نتایج حاصل از دانسیته با داده های آزمایشگاهی همخوانی خوبی در فشار اتمسفری و فشارهای بالا تا 40 مگاپاسکال دارا می باشد. سپس با استفاده از تنظیم پارامترهای برخورد دو جزئی K ) RijR )، معادله حالت برای مخلوط های دو جزیی فوق در دماهای مختلف به کار برده و نتایج حاصل با مقادیر در ( AARE ) آزمایشگاهی مقایسه شده که کاملا" رضایت بخش بوده به طوری که میانگین مطلق خطای نسبی 4 درصد و برای / محاسبه فشار نقطه حباب برای کربن دی اکسید 1- اتیل- 3- متیل ایمیدازولیوم تترافلوروبورات 57 6 درصد به دست آمده است.