01 مهر 1400
احمد آذري

احمد آذری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07733441913
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی و بررسی حلالیت دی اکسید کربن ر مایعات یونی با استفاده از معادله حالت sPC-SAFT
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
ionic liquid
پژوهشگران سعیده مرحمتی (دانشجو) ، امیرعباس ایزدپناه (استاد راهنما) ، احمد آذری (استاد مشاور)

چکیده

در این مطالعه از معادله حالت spC-SAFT برای مدل سازی حلالیت گاز اسیدی دی اکسید کربن در مایعات یونی استفاده شده است