01 مهر 1400
احمد آذري

احمد آذری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07733441913
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارتباطات برند و ارزش ویژه مشتری: نقش میانجی گری دانش برند و تبلیغات دهان به دهان
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
487
پژوهشگران کیانوش مرادی (دانشجو) ، منیژه بحرینی زاد (استاد راهنما) ، احمد آذری (استاد راهنما) ، مجید اسماعیل پور (استاد مشاور)

چکیده

0