01 مهر 1400
احمد آذري

احمد آذری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07733441913
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان An Experimental Study on Nanofluids Convective Heat Transfer Through a Straight Tube under Constant Heat Flux
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING
شناسه DOI
پژوهشگران احمد آذری (نفر اول) ، منصور کلباسی (نفر دوم) ، مسعود درخشنده (نفر سوم) ، مسعود رحیمی (نفر چهارم)

چکیده

In this work, the laminar convective heat transfer performance and the pressure drop of water-based nanofluids containing Al2O3, TiO2 and SiO2 nanoparticles flowing through a straight circular tube were experimentally investigated. The experimental results showed that addition of small amounts of nano-sized Al2O3 and TiO2 particles to de-ionized water increased heat transfer coefficients considerably, while the SiO2 nanofluids showed the opposite behavior attracting the authors’ interests. An average of 16% and 8.2% increase in heat transfer coefficient were observed with the average of 28% and 15% penalty in pressure drop for Al2O3 and TiO2 nanofluids.