11 آذر 1400
سيدعبداللطيف هاشمي فرد

سیدعبداللطیف هاشمی فرد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 09177755574
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان تصفيه پساب نفتي با استفاده از فرآيند تركيبي جذب - ميكروفيلتراسيون با غشاهاي سراميكي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله فرآیند نو
شناسه DOI
پژوهشگران یاسر رسولی (نفر اول) ، محسن عباسی (نفر دوم) ، سیدعبداللطیف هاشمی فرد (نفر سوم)

چکیده

در این مطالعه چهار نوع غشای سرامیکی میکروفیلتراسیون مولیت، مولیت- آلومینا، مولیت- آلومینا- زئولیت و مولیت -زئولیت با استفاده از روش اکستروژن ساخته شدند. برای اطمینان از درست ساخته شدن غشاها، تست میکروسکوپ الکترونی، پراش پرتو ایکس، تخلخل سنجی، مقاومت مکانیکی و میانگین قطر حفره های غشاها روی آن ها انجام شد. سپس این غشاها در فرآیند ترکیبی جذب-میکروفیلتراسیون برای تصفیه پساب نفتی سنتزی به کار گرفته شدند. اثر غلظت کربن فعال و نوع غشاها بر شار تراوایی غشا، درصد حذف موادآلی، کدورت و COD بررسی شد. نتایج نشان داد که برای غشای مولیت، مولیت- آلومینا و مولیت- آلومینا- زئولیت بیشترین شار تراوایی در غلظت 800 میلی گرم بر لیتر و در غشای مولیت- زئولیت در غلظت 200 میلی گرم بر لیتر بدست آمده است. افزایش کربن فعال با هر غلظتی به سیستم میکروفیلتراسیون باعث افزایش راندمان حذف موادآلی، کدورت و COD در تمام غشاها می شود