یاسر رسولی

خانه /یاسر رسولی
نام و نام خانوادگی یاسر رسولی
شغل پژوهشگر در خارج از ایران
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک