01 مهر 1400

امیرعباس ایزدپناه

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی تعادل فازی بخار مایع مخلوط دی ایزوپروپانول امین با اب با استفاده از معادله حالت CPA
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
دی ایزوپروپانول امین، معادله حالت CPA
پژوهشگران امیرعباس ایزدپناه (نفر اول) ، مسعود مفرحی (نفر دوم) ، زهرا فیوض (نفر سوم)

چکیده

در این پژوهش توانایی معاله حالت CPA برای مدلسازی تغادل فازی بخار مایع مخلوط دی ایزوپروپانول امین و اب بررسی می شود. در ابتدا پارمامترهای معادله حالت CPA برای دی ایزوپروپانول امین خالص با استفاده از داده هی تجربی فشار بخر و دانسیته مایع اشباع به دست می اید. سپس تعادل بخار مایع مخلوط دو جزیی دی ایزوپروپانول امین و اب