01 مهر 1400

امیرعباس ایزدپناه

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف تری هالومتان از آب شهری با استفاده از روش نانوفیلتراسیون
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Chloroform, Dichlorobromomethne, Chlorodibromomethane, nanofiltration, Treatment of water
پژوهشگران صبا آقاگلی (دانشجو) ، امیرعباس ایزدپناه (استاد راهنما) ، مسلم درستکار (استاد راهنما)

چکیده

تری هالومتان ها در اثر واکنش کلر با برخی از انواع ترکیبات آلی موجود در آب تولید می شوند که شامل مواد آلی طبیعی موجود در آب های سطحی مانند اسیدهای ناشی از تجزیه گیاهان (اسیدهای هیومیک و فولویک). مواد آلی آزاد شده از جلبک ها و سایر موجودات آبزی و نیز مواد آلی حاصل از فعالیت های انسانی مانند فاضلاب های شهری و صنعتی و کشاورزی و شیرابه ناشی از دفع زباله می باشد. به این مواد که هسته ی اولیه تولید ترکیبات تری هالومتان محسوب می گردند ترکیبات پیش ساز می گویند. ازعوامل اصلی تشکیل تری هالومتان ها در آب می توان به غلظت مواد آلی طبیعی، دما، PH، غلظت بروماید و غلظت کلر اشاره کرد.