01 مهر 1400

امیرعباس ایزدپناه

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی ترمودینامیکی و پیش بینی حلالیت گازهای اسیدی در محلول های آمین با استفاده از معادله حالت CPA
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
simulation, Amins, state equation CPA thermodynamics.
پژوهشگران سید حمید حسینی (دانشجو) ، امیرعباس ایزدپناه (استاد راهنما) ، حسین رهیده (استاد مشاور)

چکیده

مدل سازی ترمودینامیکی و پیش بینی حلالیت گازهای اسیدی در محلول های آمین با استفاده از معادله حالت جذب سطحی با تناوب فشار یکی از رایج ترین روش های تولید اکسیژن از هوا می باشد و در طول چند دهه ی اخیر توسط محققین بسیاری مورد مطالعه قرار گرفته است. به علت هزینه بر بودن انجام فعالیت های آزمایشگاهی و محدودیت تغییرات در پارامترهای موثر، مدلسازی این فرایند همواره مورد توجه بوده است. روش های تحلیلی و عددی متفاوتی توسط محققین استفاده شده و با نتایج تجربی مقایسه گردیده است. با رشد الگوریتم های تخمین نتایج مانند شبکه ی عصبی مصنوعی، توجه برخی از محققین به کاربرد این روش ها در فرایند جذب سطحی جلب شده و تحقیقات مختصری در زمینه ی پیش بینی رفتار فرایند جذب سطحی با شبکه ی مصنوعی صورت گرفته است.