01 مهر 1400

امیرعباس ایزدپناه

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
اندازه گیری و مدلسازی ترمودینامیکی حلالیت گاز CO2 در مخلوط مونواتانل آمین (MEA) و متانول(MeOH)
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
CO2 solubility,absorption,Monoethanolamine, Methanol, Physical solvent, MEA
پژوهشگران شیرین آرایش (دانشجو) ، مسعود مفرحی (استاد راهنما) ، امیرعباس ایزدپناه (استاد مشاور)

چکیده

In this dissertation, using a static-hybrid method based on the mass balance, an absorption measuring apparatus is used to measure the equilibrium data for the ratio of various combinations of monoethanolamine and methanol in the low temperature range and various carbon dioxide pressures so far It has not been dealt with, measured, analyzed and reviewed. The MEA, MeOH mixture has a better performance than the MEA blue solvent in capturing carbon dioxide at a slight partial pressure of CO2 from the gas stream. In this project, the adsorption of MEA-MeOH mixtures was carried out at a low temperature, which means that the amount of methanol wasted significantly decreased. So far, a lot of research has been done on the solubility of CO2 in aqueous solutions of alkanolamines, but unlike it , Few studies have been done on the system of solvents. And the CO2 solubility data in the MEA MeOH system have not been studied yet. Therefore, the purpose of this project is to achieve a suitable solution for absorbing carbon dioxide, which requires the production of systematic liquid-vapor balance data in a range of temperature and pressure of carbon dioxide in concentration Different mixes of physical chemical solvents. Then, using the articles in this field and the data obtained at the Correspondence Office, we will collect the information. Then, the experimental results obtained will be analyzed using the models that have been used to predict the experimental data of such systems so far. Then, using MATLAB, we perform the appropriate coding and using the absolute error percentage, the accuracy between the experimental results and the thermodynamic model is shown in the table and diagram, and also the CO2 solubility in all studied systems has increased with increasing partial pressure.