17 مرداد 1401
آرش خسروي

آرش خسروی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: +989106813449
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی شیمی ، دانشگاه تهران ، ایران (1390 - 1396)
  • فوق لیسانس مهندسی شیمی-نانوفناوری ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، ایران (1387 - 1389)
  • لیسانس مهندسی شیمی صنایع گاز ، دانشگاه خلیج فارس ، ایران (1383 - 1387)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • فرآیندهای غشایی
  • تصفیه پساب و نمکزدایی آب دریا
  • یادگیری ماشین در مهندسی شیمی
  • ارزیابی چرخه حیات
  • یادگیری ماشین در مهندسی شیمی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Seyed Abdollatif Hashemifard, Farideh Abdollahi, Arash Khosravi, Takeshi Matsuura (2022) An insight into hybrid membrane-based air conditioning system performance using gray relational analysis methods: Structural versus operational parameters Environmental Progress & Sustainable Energy: 1; 1-18
2
3
Benyamin Bordbar, Arash Khosravi, Ali Ahmadi Orkomi, Mohammad Peydayesh (2022) Life Cycle Assessment of Hybrid Nanofiltration Desalination Plants in the Persian Gulf Membranes: 12 (5); 467-483
4
Farideh Abdollahi, Seyed Abdollatif Hashemifard, Arash Khosravi (2021) Investigating the performance of PES and PC hollow fiber membranes in air humidification Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology: 2; 33
5
Behrouz Jafari, Edris Rezaei, Mohammad Javad Dianat, Mohsen Abbasi, Seyed Abdollatif Hashemifard, Arash Khosravi, Mika Silanpaa (2021) Development of a new composite ceramic membrane from mullite, silicon carbide and activated carbon for treating greywater CERAMICS INTERNATIONAL: 47; 28059-29534
6
Mohammad Pishnamazi, Shahnaz Ghasemi, Arash Khosravi, Abolfazl ZabihiSahebi, Atefeh Hasan-zadeh, Seyed Mehdi Borghei (2021) Removal of Cu (ll) from industrial wastewater using poly (acrylamide-co-2-acrylamide-2-methyl propane sulfonic acid)/graphene oxide/sodium alginate hydrogel: Isotherm, kinetics, and optimization study Journal of Water Process Engineering: 42; 102144-102166
7
Mahdi Hodaei, Shahnaz Ghasemi, Arash Khosravi, Manouchehr Vosoughi (2021) Effect of the ozonation pretreatment on biogas production from waste activated sludge of tehran wastewater treatment plant BIOMASS & BIOENERGY: 152; 8
8
Ahmad Jamekhorshid, , Abdulrahman Salehi, Arash Khosravi (2021) Gas sweetening simulation and its optimization by two typical amine solutions: An industrial case study in Persian Gulf region Natural Gas Industry B: 8; 309-316
9
Ali Shoghi, Shahnaz Ghasemi, Masoud Askari, Arash Khosravi, Atefeh Hasan-zadeh, Ali Asghar Alamolhoda (2021) Spinel H4Ti5O12 nanotubes for Li recovery from aqueous solutions: Thermodynamics and kinetics study Journal of Environmental Chemical Engineering: 9; 104679-...
10
Farideh Abdollahi, Seyed Abdollatif Hashemifard, Arash Khosravi, Takeshi Matsuura (2021) Heat and mass transfer modeling of an energy efficient Hybrid Membrane-Based Air Conditioning System for humid climates JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE: 40; 119179-...
11
12
, , , , Arash Khosravi (2016) Cr(VI) ion removal from artificial waste water using supported liquid membrane Chemical Papers: ; 913،925
13
14
15
, Arash Khosravi, , (2012) Effect of Charge, Size and Temperature on Stability of Charged Colloidal Nano Particles CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS: ; 617،624
16
Malihe Omrani, , , Arash Khosravi (2012) Improvement of corrosion and electrical conductivity of 316L stainless steel as bipolar plate by TiN nanoparticle implantation using plasma focus INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: ; 14676،14686
مقالات در همایش ها
1
خلیفه میترا ، آرش خسروی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد (1401) ساخت غشای بسترآمیخته پلیمری Pebax2533 پرشده با نانوذره FS جهت جداسازی گاز کربندیاکسید از گاز طبیعی پنجمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی جداسازی، ایران¡ زاهدان
2
Benyamin Bordbar, Arash Khosravi, Reza Azin (2020) A Review on Sustainable Hybrid Water Treatment Processes 3rd Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference (OGPC2020), Iran, Bushehr
3
Farideh Abdollahi, Seyed Abdollatif Hashemifard, Arash Khosravi (2020) An experimental study on the performance of porous PES and PC hollow fiber membranes on air humidification process 3rd Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference (OGPC2020), Iran, Bushehr
4
, Ahmad Jamekhorshid, Arash Khosravi, AmirHossein Fakehi Khorasani (2020) Estimation of energy demand in Bushehr province in the household sector using LEAP model 3rd Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference (OGPC2020), Iran, Bushehr
5
, Seyed Abdollatif Hashemifard, Arash Khosravi, Mohsen Abbasi (2020) Modelling of heat and mass transfer in DCMD: Study of membrane parameters 3rd Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference (OGPC2020), Iran, Bushehr
6
7
احمد جامه خورشید، آرش خسروی، زهرا کریمی دوانی ، مرضیه مقتدرپور (1397) استخراج آنزیمی چربی از میکروجلبک نانوکلوروپسیس برای تولید بیودیزل اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی
8
آرش خسروی، احمد جامه خورشید (1397) سیستم مرجع انرژی در مناطق فوق متراکم صنعتی: استان بوشهر دومین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی
9
آرش خسروی (1397) جداسازی همزمان دی اکسید کربن و LPG از گاز طبیعی با غشاهای نانوکامپوزیت فوق تراوا دومین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی
10
محمدرضا خسروی، حمید بصری، آرش خسروی، حبیب رستمی (1394) تقسیم بندی انرژی کارامد برای مسیریابی مبتنی بر وی بی اف در شبکه های دنس کنفرانس بین المللی مهندسی و نوآوری دانش بنیان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
محسن عباسی، آرش خسروی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد (1400) مطالعات امکان­سنجی و مفهومی رفع تنگناهای سیستم تصفیه پساب صنعتی میدان نوروز- فاز اول دانشگاه خلیج فارس
2
آرش خسروی، محسن عباسی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد (1400) مطالعات امکان سنجی و مفهومی رفع تنگناهای سیستم تصفیه پساب صنعتی میدان نوروز- فاز 2 دانشگاه خلیج فارس
3
احمد جامه خورشید، آرش خسروی، احسان ایزدپناه (1397) ارزیابی پتانسیل بهینه سازی انرژی و محیط زیست در استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
زینب زارعی، احمد جامه خورشید، آرش خسروی، امیرحسین فاکهی خراسانی (1399) مدلسازی تقاضای انرژی در استان بوشهر با استفاده از مدل LEAP
3
فریده عبداللهی، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، آرش خسروی (1398) طراحی و ساخت سیستم تهویه مطبوع غشایی
کتاب
1
Arash Khosravi, Benyamin Bordbar, Ali Ahmadi Orkomi (2022) Book Chapter-Life Cycle Assessment of Emerging Technologies in Industrial Wastewater Treatment and Desalination ISBN: 978-3-030-98202-7
2
Shahnaz Ghasemi, Arash Khosravi, Seyed Abdollatif Hashemifard (2021) Chapter 6: Magnetic Nanocomposites for Environmental Remediation ISBN: 978-1-83916-528-3
3
Seyed Abdollatif Hashemifard, Ehsan Babaei, Arash Khosravi, Shahnaz Ghasemi, Zahra Alihemati (2021) Chapter 9: Functional Nanocomposites for Heavy Metal Removal ISBN: 978-1-83916-528-3
4
Seyed Abdollatif Hashemifard, Arash Khosravi, Farideh Abdollahi, Zahra Alihemati, Mohsen Rezaee (2020) Synthetic polymeric membranes for gas and vapor separations ISBN: 978-0-12-818485-1
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

کارشناسی
کارشناسی ارشد

سوابق اجرایی

  • مدیر امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی، دانشگاه خلیج فارس (1398 - اکنون)
  • دبیر اجرایی دومین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی (1396 - 1397)
بیشتر