17 مرداد 1401
آزاده ميروكيلي

آزاده میروکیلی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 21222026
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان Experimental study of alcoholic retarded acid systems for high temperature gas wells acidizing process
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN
شناسه DOI
پژوهشگران پویان فیضی (نفر اول) ، آزاده میروکیلی (نفر دوم) ، محمدرضا رحیمپور (نفر سوم) ، محمد فارسی (نفر چهارم)

چکیده

Matrix acidizing treatments are applied to gas wells to remove near-wellbore permeability impairment (formation damage).This work relates to the use of some alcoholic components as a retarding agent in gas field acidizing operations to reduce rate of calcium carbonate (dolomite MgCa(CO3)2 ) dissolution by acid. The retarding agent is feasible to “retard” acid formulations and slow down their reaction rates to allow deeper penetration of live acid or preferential creation of large wormholes through any nearwellbore damage. In this study, two new alcoholic retarding acid systems (RE 1, RE 2) are presented. RE2 is stable up to 75°C, highly retarded compared to the straight acid. Laboratory data comparing alcoholic retarding acid with commercial retarding acid (F-98) and straight acid are shown at temperatures ranging up to 75°C. Moreover, results show that RE 1 is a proper retarding agent for low temperature and deep gas well acidizing. Reaction rates of RE 1 and RE 2 (acid systems) with dolomite MgCa(CO3)2 are slower than the reaction rate of commercial retarding acid system (F-98) at low and high temperatures.Experiments are conducted in a rotating disk instrument to measure dissolution rates of dolomite rock samples in retarding acid systems and straight acid. A rotating disk system is used at 30-75°C under a pressure of 8 MPa and rotational speeds up to 1,200 rpm.