05 مهر 1400

سید عباس موسوی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: مدیریت بازرگانی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
سید عباس موسوی، سید یعقوب حسینی، ندا حسنپور (1393) تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمان Iranian Journal of Management Studies: ; 97،116
2
سید عباس موسوی، سید یعقوب حسینی، لیلا امیری (1393) بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی مشتریان خدمات بانکی مطالعات مدیریت بهبود و تحول: ; 59،80
3
سید یعقوب حسینی، سید عباس موسوی، علیرضا ضیایی بیده (1392) ارائه مدلی برای تبیین ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان در بیمه های بازرگانی استان یزد تحقیقات بازاریابی نوین: ; 1،16
4
سید یعقوب حسینی، سید عباس موسوی، زهره خسروی لقب (1392) مدل مفهومی عوامل مؤثر بر قصد و نیت رهبری: مورد مطالعه دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه های دولتی شهر تهران پژوهش های مدیریت منابع سازمانی: ; 93111
5
سید عباس موسوی، سید یعقوب حسینی، عبدالمجید مصلح، پروانه بهرامی (1392) تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های دانش بنیان مطالعات مدیریت بهبود و تحول: ; 77101
مقالات در همایش ها
1
ندا ابکاری، سید عباس موسوی، مانی آرمان (1395) تأثیر شهرت سازمانی ادراک شده بر قرارداد روانی و اشتیاق به کار کارکنان مدیریت، حسابداری و اقتصاد
2
شهرزاد محمودشاهی، سید عباس موسوی، مانی آرمان (1395) تأثیر سیستم های کاری با عملکرد بالا و شهرت سازمانی ادراک شده بر خروجی های نگرشی منابع انسانی (رضایت شغلی، تعهد سازمانی و انگیزش شغلی) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
پروانه بهرامی، سید عباس موسوی، سید یعقوب حسینی، عبدالمجید مصلح (1391) تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی ـ در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری شهر بوشهر
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!