28 شهریور 1400

عبدالمحمد موحد

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
سیدناصر جابری، عبدالمحمد موحد، مصیب صدیقی (1396) بررسی تأویل و پیوند آن با تداعی معانی در معارف بهاءولد نثر پژوهی ادب فارسی: ; 53،72
مقالات در همایش ها
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
شهریار هدایتی، حسین علی اکبری هره دشت، عبدالمحمد موحد (1399) مطالعه ی تطبیقی نمایشنامه ی هملت شکسپیر و فیلم ایرانی اقتباس شده از آن به نام تردید
3
قائدی فاطمه، عبدالمحمد موحد، فهیمه ناصری (1398) بررسی هژمونی در رمان های داستان پسرم، و یک ریسمان سه لا و شایعات باران
4
5
6
مهشید فاروقیان، عبدالمحمد موحد، فهیمه ناصری، سید غلامرضا شفیعی ثابت (1397) نابرابری زن و مرد و ناپایداری محیط زیست در رمانهای علفزار و دروازه کشور زنان نوشته شری اس تپر
7
الهام السادات خرمی ، عبدالمحمد موحد، فهیمه ناصری (1397) طبقه بندی نقدهای سیاسی بر آثار جان آپدایک
8
9
شیخی شهیدزاده زهرا ، حسین علی اکبری هره دشت، عبدالمحمد موحد (1396) بررسی دوگانگی بین وهم و واقعیت در نمایشنامه های ادوارد آلبی
10
پریسا اسماعیلی، حسین علی اکبری هره دشت، جعفر وطن دوست ، عبدالمحمد موحد (1395) بررسی فمینیستی کمدی های عشقی شکسپیر
11
سید مجید حسینی ، عبدالمحمد موحد، حسین علی اکبری هره دشت (1395) تعالی پسا استعمارگرا در رمان قلب تاریکی جوزف کنراد
12
حوریه سیامر عربی نژاد ، عبدالمحمد موحد، حسین علی اکبری هره دشت (1395) مناسبات قدرت در رمانهای خالد حسینی
کتاب
1
عبدالمحمد موحد، لیلا حجاری (1392) مجموعه مقالات قاچاق کالا شابک:978-600-93390-3-7
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!