02 آبان 1400
امير وزيري زاده

امیر وزیری زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: پژوهشکده خلیج فارس - گروه شیلات و زیست شناسی دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوشیمی
تلفن: 09177701465
دانشکده: پژوهشکده خلیج فارس

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي اثر فاضلاب هاي شهري بر تنوع گونه اي و پراكنش شكم پايان منطق بين جزرو مدي سواحل شهر بوشهر
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله آب و فاضلاب
شناسه DOI
پژوهشگران امیر وزیری زاده (نفر اول) ، سید عبدالمجید حسینی (نفر دوم)

چکیده

به منظور بررسی تاثیر فاضلاب های شهری منطقه بوشهر بر تنوع و غالبیت ساختار اجتماعات شکم پایان منطقه ی جزر و مدی و شناخت گونه های شاخص بیولوژیکی و نهایتا ارزیابی این فاضلاب ها طی بهار 1381 لغایت زمستان همان سال،از هفت ایستگاه تحت ریزش فاضلاب و یک ایستگاه فاقد آلودگی فاضلاب(شاهد)،مجموعا 1065 نمونه کفزی جمع آوری و پس از جدا سازی و تثبیت،شناسایی گردیدند.نمونه برداری در بخش های صخره ای با استفاده از کواردات 50 در 50 سانتی متر و کاردک فلزی و در سواحل ماسه ای با استفاده از یک نمونه بردار مغزه گیر تا عمق پنجاه سانتی متر صورت گرفت.در این بررسی مجموعا 25 گونه متعلق به 16 خانواده از شکم پایان مورد شناسایی قرار گرفتند.