18 مرداد 1401
امير وزيري زاده

امیر وزیری زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: پژوهشکده خلیج فارس - گروه شیلات و زیست شناسی دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوشیمی
تلفن: 09177701465
دانشکده: پژوهشکده خلیج فارس

معرفی

دارای مدرک کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا از دانشگاه شهید چمران اهواز و دکتری تخصصی بیوشیمی از دانشگاه تربیت مدرس.

تحصیلات

  • دکترای تخصصی بیوشیمی ، تربیت مدرس ، ایران (1388 - 1392)
    عنوان رساله: تعیین برخی از ویژگی های ونومیک و زیستی زهر سنگ ماهی خال سیاه خلیج فارس(فریاله)Pseudosynanceia melanostigma
بیشتر

علایق پژوهشی

  • بیوتوکسیکولوژی دریایی،اکولوژی دریا
  • متابولیت های ثانویه دریایی
  • بنتوزهای دریایی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
پریسا حبیب پور، سارا انصاری، امیر وزیری زاده (1400) استخراج پکتین ازغلاف باقلا با استفاده از انرژی مایکروویو و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن فرآوری و نگهداری مواد غذایی: 13; 1-21
2
Golandam Asayesh, Gholamhossein Mohebbi, Iraj Nabipour, Ali Rezaei, Amir Vazirizadeh (2021) Secondary Metabolites from the Marine Tunicate “Phallusia nigra” and Some Biological Activities BIOLOGY BULLETIN: 48; 263–273
3
4
, , , Amir Vazirizadeh, , (2020) Studies on the cholinesterases inhibiting compounds from the Cassiopea andromeda venom JOURNAL OF BIOMEDICAL INFORMATICS: ; ،
5
علی شبیری دوزینی ، علی فخری، احمد فقیه احمدانی، امیر وزیری زاده (1398) ارزیابی سلامت اکوسیستم رویشگاه حرای مِلِ گنزه با استفاده از روش شاخص اکولوژیک جوامع ماکروبنتوز زیست شناسی دریا: ; ،
6
فاطمه قبادیان، حسین ذوالقرنین، محمدعلی سالاری، ایرج نبی پور ، امیر وزیری زاده (1398) شناسایی مورفولوژیک و مولکولی گونه غالب خیار دریایی در منطقه اولی (خلیج فارس-استان بوشهر) و آنالیز برخی ترکیبات دیواره بدن آن محیط زیست جانوری: ; ،
7
علی شبیری دوزینی ، عیسی جرجانی، امیر وزیری زاده، رحمان پاتیمار، محمد قلی زاده (1398) بررسی حضورانگل ماهی Crustacea: Isopoda: Gnathiidae)Gnathia sp.) در حرای ملگنزه استان بوشهر بوم شناسی آبزیان: ; ،
8
مرضیه خرمایی پور ، امیر وزیری زاده، غلامحسین محبی (1398) غنی سازی کیک اسفنجی با پودر پوست لیمو و کاربرد استویا به عنوان جایگزین شکر علوم و صنایع غذایی ایران: ; ،
9
, , , , Amir Vazirizadeh (2019) Feeding habits of striped piggy, Pomadasys stridens (Forsskal, 1775) (Haemulidae) in northern part of the Persian Gulf International Journal of Aquatic Biology: ; ،
10
11
احمد شادی، امیر وزیری زاده، فاطمه آفریدون، خانمناز عبادی (1397) بررسی ویژگی ضد باکتریایی و آنتی اکسیدانی عصاره های آبی و الکلی خاره چسب Siphonaria carbo اقیانوس شناسی: 36; 39-46
12
احمد شادی، امیر وزیری زاده، فاطمه آفریدون (1397) اثرات سمیت سلولی، همولیز و ضدانعقادی عصاره خاره چسب Siphonaria carbo محیط زیست جانوری: 10(1); 353-360
13
فاطمه نامجو، امیر وزیری زاده، علی فخری (1397) بررسی بوم شناختی جوامع مایوفونی رویشگاه حرای مل گنزه، شمال خلیج فارس محیط زیست جانوری: ; ،
14
احمد شادی، امیر وزیری زاده، فاطمه آفریدون، خانمناز عبادی (1397) بررسی ویژگی ضد باکتریایی، ضد قارچی و آنتیاکسیدانی Siphonaria carbo عصارههای آبی و الکلی خاره چسب اقیانوس شناسی: ; 39،46
15
16
17
سرور شاغولی، عمار مریم آبادی ، غلامحسین محبی، علیرضا برمک، سعیده آرمین، امیر وزیری زاده، سمیرا گودرزی، مریم سالکی (1396) تعیین پروفایل اسیدهای چرب و بررسی فیزیکوشیمیایی روغن کاهوی دریایی )lactuca Ulva )سواحل شهر بوشهر طب جنوب: ; ،
18
غلامحسین محبی، حسین وطن پور ، امیر وزیری زاده، عمار مریم آبادی ، علیرضا حسنی نژاد، مریم فرخ نیا، ایرج نبی پور ، صمد اکبرزاده، افشار بارگاهی (1396) فعالیت فسفولیپازی A2 زهر عروس دریایی واژگون (Cassiopea andromeda) خلیج فارس طب جنوب: ; ،
19
20
21
22
23
, , , , , Amir Vazirizadeh, , , , (2017) ndicator bacteria community in seawater and coastal sediment: the Persian Gulf as a case Iranian Journal of Environmental Health Science and Engineering: ; ،
24
نگار طاهری، غلامحسین محبی، امیر وزیری زاده، ایرج نبی پور (1395) نشانگان بالینی و درمان آسیب با و نوم عروس دریایی؛ یک مطالعة مروری ساختار یافته دانشنامه توکسینولوژی دریایی: ; ،
25
نگار طاهری، غلامحسین محبی، امیر وزیری زاده، ایرج نبی پور (1395) توکسینولوژی عروس دریایی (Jellyfish)؛ یک مطالعة مروری ساختار یافته دانشنامه توکسینولوژی دریایی: ; ،
26
محبوبه جعفری، غلامحسین محبی، امیر وزیری زاده، ایرج نبی پور (1395) آسیب با سنگ ماهیان(Stonefish)؛ توکسینولوژی، یافته های بالینی و درمان دانشنامه توکسینولوژی دریایی: ; ،
27
سمیرا گودرزی، عمار مریم آبادی ، ایرج نبی پور ، غلامحسین محبی، سعیده آرمین، امیر وزیری زاده، سرور شاغولی (1395) هیستامین، بیومارکر تازگی ماهی شیر طب جنوب: ; ،
28
غلامحسین محبی، امیر وزیری زاده، ایرج نبی پور (1395) توتیای دریایی: توکسینولوژی، ترکیبات فعال زیستی و مدیریت درمان آن طب جنوب: ; ،
29
30
31
32
, , , , Amir Vazirizadeh, , , , (2016) Sub-acute toxicity of the alien Cassiopea andromeda (forsskal, 1775) jellyfish venom, in rats ENTOMOLOGY AND APPLIED SCIENCE LETTERS: ; ،
33
34
35
, Amir Vazirizadeh, , , Mahmoud Nafisi Bahabadi (2016) In vitro study of antibacterial activities of ethanol, methanol and acetone extracts from sea cucumber Holothuria parva Iranian Journal of Fisheries Sciences: ; ،
36
هادی ابراهیمی، غلامحسین محبی، امیر وزیری زاده، ایرج نبی پور ، محمود نفیسی بهابادی (1394) خیار دریایی، اقیانوس ترکیبات فعال زیستی طب جنوب: ; 664،679
37
نجمه باقرنژاد، محمدعلی سالاری، محمد تقی رونق ، امیر وزیری زاده (1394) بررسی تغییرات فصلی بر تنوع و غالبیت پرتاران منطقه بین جزر و مدی خلیج فارس (استان بوشهر) اقیانوس شناسی: ; 69،75
38
نجمه باقرنژاد، محمدعلی سالاری، محمدتقی رونق، امیر وزیری زاده (1394) بررسی تغییرات فصلی بر تنوع و غالبیت پرتاران منطقه بین جزر و مدی خلیج فارس )استان بوشهر اقیانوس شناسی: ; ،
39
روزبه میرزا، مریم عضدی، احسان توسل پور ، امیر وزیری زاده (1394) امکان سنجی استفاده از گونه های دوکفه ای Barbatia hellblingii و Saccostrea cucullata به عنوان پایشگر زیستی در سواحل خلیج فارس علوم و فنون دریایی: ; ،
40
, , Amir Vazirizadeh, (2015) A Study of Diatoms Seasonal Distribution and Biodiversity in Helleh River Estuary, Persian Gulf Environmental Studies of Persian Gulf: ; ،
41
علی منصوری، محمدعلی سالاری، عبدالعلی موحدی نیا ، مهرداد نصری تجن نصری تجن ، امیر وزیری زاده (1393) مطالعه برخی جنبه های زیست شناسی تولید مثلی ماهی کفشک زبان گاوی درشت پولک (cynoglossus arel) خلیج فارس (سواحل بوشهر) پژوهشهای جانوری: ; ،
42
غلامحسین محبی، ایرج نبی پور ، امیر وزیری زاده (1393) سندروم ھای نوروتوکسیک در مسمومیت ھای دریایی طب جنوب: ; ،
43
آسیه سلیمانی راد ، احسان کامرانی، موسی کشاورز، مرتضی بهره مند ، امیر وزیری زاده (1392) مقایسه تنوع و پراکنش پرتاران (Polychaetes) جاسک شرقی و غربی در منطقه ی حفاظت شده جاسک (دریای عمان) اقیانوس شناسی: ; ،
44
مجتبی پولادی، امیدوار فرهادیان، امیر وزیری زاده، محسن نوری نژاد (1392) تنوع زیستی جامعه زئوپلانکتونی در مصب رودخانه حله بوشهر، خلیج فارس علوم و فنون شیلات: ; ،
45
مجتبی پولادی، امیدوار فرهادیان، امیر وزیری زاده (1392) ترکیب، فراوانی و زیتودة جامعة زئوپلانکتونی در مصب رودخانة حله، استان بوشهر، خلیج فارس شیلات: ; ،
46
47
ایمان عاربی، احمد سواری، امیر وزیری زاده (1391) مطالعه بوم شناختی اجتماعات ماکروبنتیک رسوبات جزر و مدی دلوار (بوشهر) اقیانوس شناسی: ; ،
48
49
مهدی طبیب، سعید طهماسبی، امیر وزیری زاده، مریم محمدی، آرش هادی رمکی (1390) بررسی زیست سنجی لاکپشتهای دریایی منقار عقابی ( در جزیره کیش - خلیج فارسEretmochelys imbricata) محیط زیست جانوری: ; ،
50
امیر وزیری زاده، مهدی محمدی، علی فخری (1389) ارزیابی بومشناختی جوامع نرمتن در سواحل صخرهای استان بوشهر اقیانوس شناسی: ; ،
51
معصومه جهان پناه ، احمد سواری، امیر وزیری زاده (1389) بررسی تنوع گونه ای و غالبیت ده پایان منطقه بین جزر و مدی سواحل صخرهای بوشهر ـ خلیج فارس علوم و فنون دریایی: ; ،
52
مقالات در همایش ها
1
علی شبیری دوزینی ، امیر وزیری زاده، عیسی جرجانی، محمد قلیزاده، رحمان پاتیمار (1395) بررسی پراکنش و تنوع زیستی میگوهای کیسه دار ( :Crustacea: Malacostraca )Peracaridaدر سواحل جنگل های حرای مِلِ گُنزه استان بوشهر سلامت محیط زیست و توسعه پایدار
2
فاطمه نبوی مقدم ، سهراب بوذرپور، امیر وزیری زاده، سیروس نعیمی، محمد قلیزاده (1395) بررسی متابولیت های خیار دریایی به عنوان عوامل ضد سرطان بر روی سرطان روده سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
3
فاطمه نبوی مقدم ، سهراب بوذرپور، امیر وزیری زاده، سیروس نعیمی، محمد قلیزاده (1395) اثر فراورده های زیستی فعال دریایی و مشتقات آنها بر سرطان روده بزرگ سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
4
هادی ابراهیمی، فاطمه آفریدون، محمود نفیسی بهابادی، امیر وزیری زاده، ایرج نبی پور (1394) بررسی ویژگی های زیست پزشکی خیار دریایی چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور
5
مهدی طبیب، سعید طهماسبی، امیر وزیری زاده (1391) بررسی صفات زیستی و عوامل تهدید کننده لاک پشت های دریایی منقار عقابی در جزیره کیش دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
6
مجتبی پولادی، امیدوار فرهادیان، امیر وزیری زاده، محسن نوری نژاد (1391) بررسی تنوع پاروپایان در مصب رودخانه حله در طی فصول تابستان و پاییز ، استان بوشهر دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران
7
مجتبی پولادی، امیدوار فرهادیان، امیر وزیری زاده، محسن نوری نژاد (1391) بررسی ساختار جامعه زئوپلانکتونی مصب رودخانه حله در طی فصول تابستان و پاییز ، استان بوشهر دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
امیر وزیری زاده، احمد فقیه احمدانی، علی شبیری دوزینی ، علی فخری (1398) بررسی پراکنش و تنوع زیستی ماکروفونای حرای مل گنزه،استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس
2
امیر وزیری زاده، غلامحسین محبی، ایرج نبی پور (1396) بررسی خصوصیات بیوشیمیایی و بیولوژیک عصاره خام حلزون عمامه ای تاجدار خلیج فارس دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
3
مهناز محمودی، امیر وزیری زاده، محمود نفیسی بهابادی، فروغ یوسفی (1398) بررسی ترکیبات زیست فعال موجود در خیار دریایی گونه Holothuria parvaساحل بوشهر با تاکید برلکتین
4
شهیدی بهلولی ممتاز ، امیر وزیری زاده، مهدی سلطانی (1398) اندازه گیری رادیوایزوتوپ های چشمه های آب گرم استان بوشهر
5
6
7
8
9
10
11
علی شبیری دوزینی ، امیر وزیری زاده، عیسی جرجانی، محمد قلیزاده، رحمان پاتیمار (1395) بررسی پراکنش و تنوع زیستی ماکروفونا حرای مل گنزه استان بوشهر
12
13
14
دلجو مسلم، امیر وزیری زاده، رضا شرف دینی، مجتبی صداقت جو (1394) شاخص هوسویا و مریفیلد-سیمونز گراف پل و الحاقی
15
16
پیمان ترابیده، امیر وزیری زاده، عباس خاکسار منشاد (1392) کاربرد روشهای داده کاوی در پیش بینی رفتار استاتیک و خواص دینامیک مخازن هیدروکربوری
17
سکینه جعفری، امیر وزیری زاده، مهدی سلطانی، احمد محمدی اسلامی (1392) بررسی چگالی ترازهای هسته ای با استفاده از مدل ابرشاره تعمیم یافته
18
کتاب
1
غلامحسین محبی، اکرم نجفی، صابر خدابنده، امیر وزیری زاده، محبوبه جعفری، رامین سیدیان، ایرج نبی پور ، فریال منصف، نگار طاهری (1395) دانشنامة توکسینولوژی دریایی شابک:987-600-5032-67-3
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!