28 شهریور 1400
عبدالصالح زر

عبدالصالح زر

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
تلفن: 09387228086
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزش ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، ایران (1387 - 1391)
  عنوان رساله: تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر سایتوکاین های التهاب زا
 • فوق لیسانس فیزیولوژی ورزش ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، ایران (1384 - 1387)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی اثر تمرین با شدت های مختلف بر فعالیت انفجار تنفسی و شمارش سلولی نوتروفیل ها در جودوکاران دانشگاهی
 • لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه شیراز ، ایران (1380 - 1384)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • تغذیه و ورزش
 • ایمونولوژی ورزشی
 • ورزش و تندستی
 • ورزش و سالمندی
 • ورزش و دیابت
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Abdosaleh Zar, Fatemeh ahmadi, Peter Krustrup, Ricardo J Fernandes (2021) Effect of High-Intensity Interval Exercise in the Morning and Evening on Platelet Indices and Exercise-Induced Thrombocytosis middle east journal of rehabilitation and health studies: 7; e104417
2
Hamid Reza Sadeghipour, Abdosaleh Zar, Ali Pakizeh, Roger Ramsbottom (2021) Evaluation of health-related quality of life in physically active and physically inactive students during the COVID-19 pandemic in Iran CITIES: In press; 1-5
3
Abdosaleh Zar, , DAVAR AMANI, Roger Ramsbottom (2021) Acute effect of two exercise intensity programs on interleukin-6, interleukin-1 beta and tumour necrosis factor-α in female futsalists COMPARATIVE EXERCISE PHYSIOLOGY: انلاین; 1-8
4
فرزاد غفوری، سارا قامتی، عبدالصالح زر، سلمان علوی (1400) شناسایی جایگاه آموزش در فرآیند گرایش مردم به ورزش همگانی سلامت و بهداشت: 12; 265-275
5
فاطمه رضایی، عبدالصالح زر (1400) بررسی ارتباط بین وضعیت فعالیت بدنی و ورزش با ابعاد سلامت اجتماعی سربازان علوم مراقبتی نظامی: 8; 45-52
6
7
سلمان علوی، اسماعیل ذبیحی، سید حسین علوی، عبدالصالح زر (1400) شناسایی پیامدهای کوید 19 بر ورزش ایران مطالعات مدیریت ورزشی: انلاین; 0-0
8
عبدالصالح زر، فاطمه رضایی (1400) بررسی اثر بخشی فعالیت بدنی و ورزش بر ابعاد هوش معنوی سربازان طب دریا: 3; 2126
9
عبدالصالح زر، فاطمه رضایی (1400) تعیین اثربخشی فعالیت بدنی و ورزش بر ابعاد هوش معنوی سربازان طب دریا: 3; 21-26
10
پریسا ساریخانی، عبدالصالح زر (1399) علائم سندروم پیش قاعدگی در دختران دانشجوی فعال و غیر فعال: مطالعه جمعیت ساکن در مناطق سردسیر و گرمسیر مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش: 7(2); 59-64
11
Abdosaleh Zar, Fatemeh ahmadi, Hamid Reza Sadeghipour, Abolfazl shayan nooshabadi (2020) Investigating the effectiveness of Physical Activity on Sleep Quality in consumers of tobacco Jorjani Biomedicine Journal: 8(2); 6
12
Hamid Reza Sadeghipour, Golan Yeganeh, Abdosaleh Zar, , , Marco Bernardi (2020) The effect of 4-week endurance training on serum levels of irisin and betatrophin in streptozotocin- induced diabetic rats ARCHIVES OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY: 5; 1-7
13
Mohammad Ali Dowlati, Abolfazl shayan nooshabadi, Abdosaleh Zar (2020) The Effect of Brain-Derived Neurotrophic Factor Single Nucleotide Polymorphism on Cognitive Factors middle east journal of rehabilitation and health studies: 7; e101559
14
15
زینب شناسا، محمد امین صفری، علیرضا جوهری، صفیه زینلی، عبدالصالح زر (1399) تأثیر فعالیت ورزشی فریزبی بر خودکارآمدی، عقاید وسوسه انگیز و سلامت عمومی در معتادان مرد تحت درمان سلامت جامعه: 14; 20-29
16
ابوالفضل شایان نوش آبادی، محمد علی دولتی، عبدالصالح زر (1399) اثر چندریختی تک نوکلئوتیدی عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز بر حافظه دانشجویان تازه های علوم شناختی: 22; 61-69
17
Abolfazl shayan nooshabadi, Mohammad Ali Dowlati, Abdosaleh Zar (2020) The effect of brain-derived neurotrophic factor single nucleotide polymorphism on memory of university students تازه های علوم شناختی: 22; 61-69
18
سید علی حسینی ، عبدالصالح زر، ایمان فتحی، زهرا حیدری، مرضیه ذالکیان (1398) اثر هشت هفته تمرین هوازی و دو هفته بی تمرینی بر رزیستین و فیبرینوژن مردان سالمند فصلنامه پرستار و پزشک در رزم: ; 4،12
19
عبدالصالح زر، فاطمه رضایی، حمیدرضا صادقی پور (1398) بررسی کیفیت زندگی و کیفیت خواب سربازان فعال و غیرفعال سلامت و بهداشت: ; 359368
20
محمد امین صفری، علیرضا جوهری، زینب شناسا، صفیه زینلی، عبدالصالح زر (1398) مقایس پاسخ یک جلسه فعالیت ورزشی بر شاخص های توان بی هوازی، شاخص خستگی و شاخص توده بدن با تداخل مزاج گرم و سرد مجله طب سنتی اسلام و ایران: ; 223235
21
22
عبدالصالح زر، سیدعلی حسینی، خاطره دهقانی، سیده زهرا سپهری (1397) بررسی رابطه سندروم پیش از قاعدگی با کیفیت خواب زنان معتاد سرپرستی شده در مراکز ترک اعتیاد شیراز1396 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام: ; 37،45
23
, Abdosaleh Zar, (2018) Lipid Lowering Eects of Nigella sativa and Swimming Training in Streptozotocin Induced Diabetic Rats annals of military and health sciences research: ; ،
مقالات در همایش ها
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
1
حمیدرضا صفری، عبدالصالح زر (1397) تربیت بدنی عمومی بر اساس سرفصل جدید شابک:978-600-98541-7-2
2
عبدالصالح زر، سید علی حسینی ، فاطمه احمدی (1397) مقدمه ای بر اصول نگارش طرح پژوهشی پایان نامه و مقاله با تاکید بر رشته علوم ورزشی شابک:978-600-98541-9-6
3
حمیدرضا صفری، عبدالصالح زر (1397) تربیت بدنی عمومی بر اساس سرفصل های جدید شابک:9786009854172
4
عبدالصالح زر، فاطمه احمدی، سید علی حسینی ، محمد امین احمدی (1396) فیزیولوژی انسان ویژه دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی شابک:9786008407508
5
عبدالصالح زر، فاطمه احمدی، مهرزاد مقدسی، محمد امین احمدی (1396) سنجش و اندازه گیری ویژه دانشجویان تربیت بدنی شابک:9786008407492
6
سید علی حسینی ، عبدالصالح زر، فاطمه احمدی (1395) مقدمات روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی شابک:978-964-10-3944-0
7
میثم چاله چاله ، عبدالصالح زر، علیرضا شهسوار، فاطمه احمدی، مریم زینلی (1394) مربیگری فوتبال دختران شابک:978-600-6685-65-6
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه (1396 - 1397)
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه (1396 - 1397)
 • رئیس گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه جهرم (1396 - 1397)
 • رئیس اداره انتشارات دانشگاه (1395 - 1397)
 • معاون دانشجویی – فرهنگی دانشگاه (1394 - 1396)
 • مدیر گروه علوم ورزشی (1391 - 1396)
بیشتر