05 مهر 1400
احمد كشاورز

احمد کشاورز

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق- مخابرات سیستم
تلفن: 09173731896
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Marzieh Masoumi, Ahmad Keshavarz, reza fotohi (2021) File fragment recognition based on content and statistical features MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS: 3; 1-16
2
3
hamid mirshekali, Rahman Dashti, Ahmad Keshavarz, Amin Torabi Jahromi, hamid reza shaker (2020) روش نوین مکان یابی خطا در شبکه های توزیع هوشمند IEEE Transactions on Smart Grid: ; 1،12
4
Saeid Tahmasebi, Ahmad Keshavarz, Maria Longobardi, Reza Mohammadi (2020) A Shift-Dependent Measure of Extended Cumulative Entropy and Its Applications in Blind Image Quality Assessment SYMMETRY-BASEL: ; 361،
5
, Habib Rostami, , , , Ahmad Keshavarz, Majid Assadi, , , (2020) Deep learning, reusable and problem-based architectures for detection of consolidation on chest X-ray images COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE: ; ،
6
, Ahmad Keshavarz, Rahman Dashti (2020) A Novel Fault Location Method for Compensated Transmission Line Including UPFC using one-ended voltage and FDOST Transform International Transactions on Electrical Energy Systems: ; 1،31
7
Fatemeh Kowkabi, Ahmad Keshavarz (2019) Using spectral Geodesic and spatial Euclidean weights of neighbourhood pixels for hyperspectral Endmember Extraction preprocessing ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING: 158; 201-218
8
Mohammd Javad Saber, , , Ahmad Keshavarz, (2019) On Secure Mixed RF-FSO Decode-and-Forward Relaying Systems With Energy Harvesting IEEE Systems Journal: ; 1،4
9
, Reza Mansoori, Ahmad Keshavarz (2019) Automatic P-wave picking using undecimated wavelet transform JOURNAL OF SEISMOLOGY: ; 1031،1046
10
Mohammd Javad Saber, Ahmad Keshavarz, , , (2019) Physical-Layer Security Analysis of Mixed SIMO SWIPT RF and FSO Fixed-Gain Relaying Systems IEEE Systems Journal: ; 1،8
11
, , Habib Rostami, Ahmad Keshavarz (2018) Feature Extraction in Fractional Fourier Domain for Classification of Passive Sonar Signals Journal of Signal Processing Systems for Signal Image and Video Technology: ; ،
12
Fatemeh Kowkabi, , Ahmad Keshavarz (2017) Hybrid Preprocessing Algorithm for Endmember Extraction Using Clustering, Over-Segmentation, and Local Entropy Criterion IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing: ; ،
13
, , Habib Rostami, gholamreza Ahmadi, Ahmad Keshavarz (2017) statistical image fusion for HR colorizing in landsat sensor based on spatial estimation JOURNAL OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE-JMCS: ; ،
14
Fatemeh Kowkabi, , Ahmad Keshavarz (2016) A Fast Spatial–Spectral Preprocessing Module for Hyperspectral Endmember Extraction IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters: ; ،
15
Fatemeh Kowkabi, , Ahmad Keshavarz (2016) Enhancing Hyperspectral Endmember Extraction Using Clustering and Oversegmentation-Based Preprocessing IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing: ; ،
16
مجید آقابابایی، فلاح محمدزاده، احمد کشاورز، محمد خویشه (1392) بهبود وضوح تصاویر رادار روزنه ی مصنوعی با استفاده از الگوریتم داپلر-فاصله و تبدیل فوریه ی کسری دریا فنون: ; 19،28
17
18
حامد حمیدی راد ، حسین پورقاسم، همایون مهدوی نسب ، احمد کشاورز (1390) آشکارسازی و تشخیص علائم سرعت با استفاده از اطلاعات رنگ و شکل روش های هوشمند در صنعت برق: ; 21،30
مقالات در همایش ها
1
محمد جواد صابر، احمد کشاورز (1397) تحلیل احتمال قطع محرمانه سیستم رله ای رادیویی-نوری نهمین سمپوزیوم مخابرات
2
رضوان خدادادی، حسین حق بین، احمد کشاورز (1397) تحلیل تکینی طیفی دو بعدی و کاربرد آن در پردازش تصویر چهاردهمین کنفرانس آمار ایران
3
محمد شکری کاوه ، سید رضا منصوری، احمد کشاورز، سارا گودرزی (1397) تعیین زمان رسید موج p با استفاده از تبدیل موجک هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
4
محمد جواد صابر، احمد کشاورز (1397) بررسی عملکرد امن سیستم رله ای بهره متغیر RF/FSO ترکیبی بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران
5
محمد جواد صابر، احمد کشاورز (1397) عملکرد مدولاسیون شدت زیرحامل وفقی در کانال های FSO جامع بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران
6
فرزانه صیادی برازجانی ، پرویز حاجیانی، حجت پارسا، احمد کشاورز (1395) پیشبینی تقاضای انرژی در ایران با استفاده از الگوی خود توضیح برداری دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و مدیریت
7
مریم دلجو، رحمن دشتی، احمد کشاورز (1394) شناسایی بخش خطا درشبکه توزیع با استفاده از اطلاعات ولتاژی ابتدای فیدر و SVM کنفرانس بین المللی برق
8
محمدرضا خسروی، حمید بصری، حبیب رستمی، احمد کشاورز (1393) بهبود ترافیک و مصرف انرژی در شبکه های حسگر زیرآبی با استفاده از ناحیه بندی عمق و تحلیل تراکم چهارمین کنفرانس علمی کاربردی فناوری های مخابراتی و ارتباطی
9
محمدرضا خسروی، سلیمان منصوری، حبیب رستمی، احمد کشاورز (1393) یک روش جدید برای ایجاد مدل های شبه رنگی و حفاظت از اطلاعات شدت در تصاویر ماهواره ای خاکستری چهارمین کنفرانس علمی کاربردی فناوری های مخابراتی و ارتباطی
10
محمدرضا خسروی، احمد کشاورز، حبیب رستمی، سلیمان منصوری (1393) ادغام آماری تصاویر ماهواره لندست به منظور رنگی سازی باند با وضوح بالا بیستمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران
11
12
13
فاطمه حاجیانی، احمد کشاورز (1390) بخشبندی تصاویر ابرطیفی با استفاده از روش تخمین مسیر مینیمم نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
14
ژاله مولای زاهدی ، حمید دهقانی، علیرضا ملاح زاده ، احمد کشاورز (1389) افزایش سرعت فشرده سازی فرکتالی تصویر با استفاده از طبقه بندی فازی fuzzy ششمین منفرانس ماشین بینایی و پردازش تصاویر ایران
15
یوسف صداقت، حمید دهقانی، احمد کشاورز (1389) آشکارسازی وحذف سایه در تصاویر سنجش ازدور با الهام از سیستم بینایی انسان ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
حبیب رستمی، احمد کشاورز، حیدر کشاورز (1400) طراحی وساخت زیرسامانه پردازشی ASW دانشگاه خلیج فارس
2
احمد کشاورز، حبیب رستمی، محمد جواد صابر (1399) طراحی و اجرای زیر ساخت اینترنت اشیا در منطقه دو شهری بوشهر دانشگاه خلیج فارس
3
حبیب رستمی، احمد کشاورز (1398) تدوین نقشه راه اینترنت اشیا در استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس
4
5
احمد کشاورز، حیدر کشاورز، سید احسان حبیبی (1395) طراحی و ساخت مکانیاب آکوستیکی لوله های پلی اتیلن گاز شهری دانشگاه خلیج فارس
6
7
پایان‌نامه
1
حمید میرشکالی، امین ترابی جهرمی، رحمن دشتی، احمد کشاورز، حمیدرضا شاکر (1399) مکان یابی خطا در شبکه توزیع هوشمند و کنترل پایداری میکرو گرید در حالت جزیره ای شده
2
مسلمی زهرا، حبیب رستمی، احمد کشاورز، رضا دیانت، سید رضا منصوری (1399) سازوکار کانونی زمین لرزه با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنی
3
4
شنبدی اشکبوس، سید احسان حبیبی، رضا دیانت، احمد کشاورز (1399) تخمین احتمال پارگی همانژیوم کبد
5
شهابی عالیه، احمد کشاورز، رضا دیانت، استفانو زکتو (1398) استخراج میدان باد از تصاویر SAR با استفاده از تبدیلهای چند مقیاسی و اطلاعات محلی
6
7
فاطمه بحرانی، رحمن دشتی، رضا دیانت، احمد کشاورز (1398) تشخیص خطا درسیستم های ساختمان هوشمند به منظور ارائه دستورالعمل خودارزیابی
8
فاطمه بحرانی، رحمن دشتی، رضا دیانت، احمد کشاورز (1398) تشخیص خطا درسیستم های ساختمان هوشمند به منظور ارائه دستورالعمل خودارزیابی
9
رضوان خدادادی، حسین حق بین، احمد کشاورز (1397) تعمیم چند متغیره و دوبعدی تحلیل تکینی طیفی
10
محمد شکری کاوه ، سید رضا منصوری، احمد کشاورز (1397) محاسبه زمان رسید امواج زمین لرزه با استفاده ازتبدیل موجک
11
12
فاطمه تبرته فراهانی ، احمد کشاورز، رضا دیانت، استفانو زکتو (1397) تخمین میدان باد در تصاویر SAR با استفاده از تبدیل NSCT
13
14
ابراهیمی زینب، رحمن دشتی، احمد کشاورز (1395) مکان یابی خطا در خطوط انتقال با استفاده از ایجاد بانک داده آنلاین
15
ابراهیمی زینب، رحمن دشتی، احمد کشاورز (1395) مکان یابی خطا در خطوط انتقال با استفاده از ایجاد بانک داده آنلاین
16
صیادی برازجانی فرزانه ، پرویز حاجیانی، حجت پارسا، احمد کشاورز (1395) مدلسازی و پیشبینی تقاضای انرژی در ایران، مقایسه روش شبکه عصبی مصنوعی و الگوهای سری های زمانی
17
صیادی برازجانی فرزانه ، پرویز حاجیانی، حجت پارسا، احمد کشاورز (1395) مدلسازی و پیش بینی تقاضای انرژی در ایران: مقایسه روش شبکه عصبی مصنوعی و الگوهای سری زمانی
18
زهره رفیعی، رضا دیانت، احمد کشاورز (1395) بزرگ کردن تصویر با استفاده از تخمین اجزای فرکانس بالا
19
سیدرضا سالاری، حبیب رستمی، سمیه نمرودی، احمد کشاورز (1395) پیاده سازی یک روش تخمین سن از روی تصویر چهره با استفاده از شبکه های عصبی کانولوشنال
20
21
منصوری مریم، حبیب رستمی، احمد کشاورز، رضا دیانت (1393) فشرده سازی تصاویر ابرطیفی با استفاده از اطلاعات مکانی
22
مریم دلجو، احمد کشاورز، رحمن دشتی (1393) مکان یابی خطا در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم تطابقی
23
وحید باقری، احمد کشاورز، حبیب رستمی (1393) استخراج ویژگی از داده های سونار غیرفعال مقاوم در برابر نویز
24
25
زمانی الهام، احمد کشاورز، حبیب رستمی (1392) گروه بندی اهداف زیر آب بر اساس ویژگی های شکل
26
میرزایی زینب، حبیب رستمی، احمد کشاورز (1392) پیاده سازی یک روش تخمین سن از روی تصویر چهره
27
صدیقه حسن ابراهیمی ، احمد کشاورز، ابوالحسن رزمی نیا (1392) بهبود الگوریتم تشخیص تصویر SAR با استفاده از الگوریتم CSA و تبدیل فوریه کسری
28
حجت قیمت گر، حبیب رستمی، احمد کشاورز، رضا دیانت (1391) حذف نویز speckle با حفظ لبه در تصویر SAR با استفاده از فیلترهای جهتی
29
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!