06 آبان 1400

علیرضا فیوض

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: عمران
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر محل قرارگیری اتصالات حافظه دار شکلی در ارتفاع بر رفتار قاب های خمشی فولادی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
آلیاژ حافظهدار شکلی، اتصال تیر به ستون، خاصیت فوق ارتجاعی، قاب فولادی.
پژوهشگران علیرضا فیوض (نفر اول) ، سیدشاکر هاشمی (نفر دوم) ، احسان شادمند (نفر سوم)

چکیده

آلیاژهای حافظهدار شکلی یکی از روشهای کنترل غیر فعّال سازه است. این نوع آلیاژ به علت داشتن ویژگیهای منحصر به فردی همچون خاصیت فوق ارتجاعی و اثر حافظهدار شکلی توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است. این خواص ناشی از تبدیل فازی ایجادشده در آلیاژ به علت تغییرات درجه حرارت و تنش است. از جمله روشهای بهکارگیری این آلیاژ در سازه، میتوان به استفاده از آن در محل اتصال تیر به ستون قابهای فولادی اشاره کرد. هدف این تحقیق بررسی اثر تعداد اتصالات مجهز به آلیاژ حافظه دار شکلی روی رفتار قابهای خمشی میباشد. در این مقاله سه قاب فولادی ? طبقه، ?? طبقه و ?? طبقه با تعداد مختلف اتصالات مجهز به آلیاژ حافظهدار شکلی مورد مطالعه قرار گرفتهاند. آلیاژ حافظهدار شکلی در نظر گرفته شده از نوع فوق ارتجاعی میباشد. قاب ها با استفاده از تحلیل بار افزون و تحلیل چرخهای مورد ارزیابی قرارگرفته اند. نتایج بیانگر این است که با افزایش تعداد اتصالات مجهز به آلیاژ حافظهدار شکلی مقدار سختی اولیه و ثانویه قاب کاهش مییابد و همچنین مقدار تغییر مکانهای باقیمانده در مرحله باربرداری از قاب را کاهش میدهد، این ویژگی موجب کاهش آسیب به سازه و افزایش قابلیت استفاده از آن پس از زلزله میگردد.