18 مرداد 1401
عليرضا فيوض

علیرضا فیوض

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / عمران
تلفن: -
دانشکده: دانشکده مهندسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
, Mohammad Reza Mahini, Alireza Reza Fiouz, (2021) On optimum perforation layout in low-rise steel plate shear walls MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES: 1; 1-11
2
سیدشاکر هاشمی، سعید جاویدی، حجت الله فرهادی ، علیرضا فیوض (1398) ارزیابی عملکرد سازه های فولادی با اتصال درختی در برابر خرابی پیشرونده فصلنامه علمی - ترویجی پدافند غیرعامل: ; 1،13
3
محسن پزویز، بابک امین نژاد ، علیرضا فیوض، محمدهادی علیزاده الیزه ئی (1397) مدلسازی عددی اثر انفجار بر خطوط لوله های مدفون انتقال نفت و گاز در خاکهای مختلف به روش اویلری-لاگرانژی مهندسی سازه و ساخت: ; 88،108
4
سیدشاکر هاشمی، روح الله خسروی ، علیرضا فیوض (1397) ارزیابی خرابی پیش رونده در سازه های بتن مسلح با سیستم دال حبابی مهندسی عمران مدرس: ; ،
5
علی رضا شیخ ابوالحسنی ، محمد واقفی، علیرضا فیوض (1396) مطالعه آزمایشگاهی تاثیر مواد آببند کننده رایج بر مقاومت بتن و بتن الیافی فولادی، پلی پروپیلن و شیشه ای مهندسی عمران مدرس: ; 205214
6
Mohammad Vaghefi, , Alireza Reza Fiouz (2016) An Experimental Study of Mean and Turbulent Flow in a 180 Degree Sharp Open Channel Bend: Secondary Flow and Bed Shear Stress KSCE Journal of Civil Engineering: ; 1582،1593
7
, Mohammad Vaghefi, Alireza Reza Fiouz (2016) Numerical investigation seismic performance of rigid skewed beam-to-column connection with reduced beam section STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS: ; 507،528
8
, Parviz Malekzadeh, Alireza Reza Fiouz, Mohammad Vaghefi (2016) Thermal effect on free vibration of functionally graded truncated conical shell panels THIN-WALLED STRUCTURES: ; 45،61
9
10
Alireza Reza Fiouz (2012) Discrete optimization of trusses using an artificial bee colony (ABC) algorithm and the fly-back mechanism STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS: 44; 501-519
مقالات در همایش ها
1
حسین عباسی، سیدشاکر هاشمی، علیرضا فیوض (1398) اثر درز میانقاب بر مقاومت سازه قاب خمشی فولادی در برابر خرابی پیش رونده یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
2
حجت الله فرهادی ، سیدشاکر هاشمی، علیرضا فیوض (1396) ارزیابی عملکرد سازه فولادی با اتصال ستون- درختی در برابر خرابی پیش رونده به روش تحلیل دینامیکی غیرخطی پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
3
ابوالفضل کرمی، علیرضا فیوض، محمدرضا ماهینی (1396) ارائه روشی برای مدلسازی دیوار برشی فولادی سوراخدار بدون سخت کننده به روش نواری تحت بار پوش آور کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر
4
علیرضا فیوض، محمدرضا ماهینی، علی احمدی (1394) بررسی عملکرد لرزهای اتصال با مقطع کاهش یافته تیر مورّب دوطرفه به ستون تحت زوایای مختلف سومین کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه شهری
5
علیرضا فیوض، سیدشاکر هاشمی، رسول عزیزی (1394) ارزیابی خرابی پیشرونده سازه های فولادی با مهاربند زانویی سومین کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه شهری
6
علیرضا فیوض، سیدشاکر هاشمی، محمد خالدی (1394) ارزیابی خرابی پیشرونده سازه های فولادی مهاربندی شده دارای نامنظمی جرمی در پلان سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
7
روح الله خسروی ، سیدشاکر هاشمی، علیرضا فیوض (1394) تاثیر نسبت طول به ارتفاع در ارزیابی خرابی پیشرونده در ساختمان های بتن مسلح با سیستم دال حبابدار چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین
8
علیرضا فیوض، سیدشاکر هاشمی، محمد خالدی (1394) بررسی خرابی پیشرونده قاب های فولادی مهاربندی شده هم محور با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین
9
روح الله خسروی ، سیدشاکر هاشمی، علیرضا فیوض (1394) بررسی رفتار قاب خمشی بتن مسلح تحت پدیده خرابی پیشرونده در اثر حذف ناگهانی ستون کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
10
محمد واقفی، مریم اکبری، علیرضا فیوض (1394) مطالعه آزمایشگاهی انرژی جنبشی و توزیع نوسانات سرعت در قوس 180 درجه تند دهمین...
11
علیرضا فیوض، امین کشاورز، فریده حضرتی (1392) مطالعه عددی رفتار لوله مدفون در خاک تحت تأثیرحرکت گسل امتداد لغز با روش اجزای محدود اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
12
علیرضا فیوض، سیدشاکر هاشمی، احسان شادمند (1392) کاربرد آلیاژهای حافظه دار شکلی در اتصالات سازه های فولادی هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
13
علیرضا فیوض، سیدشاکر هاشمی، احسان شادمند (1392) بررسی تاثیر محل قرارگیری اتصالات حافظه دار شکلی در ارتفاع بر رفتار قاب های خمشی فولادی چهارمین کنفرانس ملی سازه و زلزله
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
عباسی فاطمه ، سیدشاکر هاشمی، علیرضا فیوض (1398) اثر وجود بازشوها در شکل پذیری قابهای فولادی با میانقاب ساندویچ پنل
2
3
4
5
نصیبه نارکی، محمدرضا ماهینی، علیرضا فیوض (1396) طرح بهینه دیوار برشی فولادی سوراخ دار
6
7
احمدی پور زهره ، علیرضا فیوض، محمد واقفی (1395) طیف پاسخ ساختمان برجکار سیلو مطالعه موردی سیلوی 40000 تنی برازجان
8
9
10
11
مسعود خان احمدی ، فرشته بیات شاه پرست، علیرضا فیوض، حمیدرضا نوریزدان، احمد قاسمی (1394) غربال باکتری های سودوموناس فلورسنت حاوی ژن فنازین-1-کربوکسیلیک اسید به منظور کنترل بیولوژیک بیماری پاخوره گندم
12
روح الله خسروی ، سیدشاکر هاشمی، علیرضا فیوض (1394) ارزیابی خرابی پیش رونده در ساختمان های بتن مسلح با سیستم سقف حبابدار
13
14
15
احمدرضا آرامی باغملایی ، علیرضا فیوض، محمد واقفی (1393) بررسی اثر انفجار بر سازه های فضاکار چلیک دو لایه
16
17
18
نصرالله باستین، محمد واقفی، علیرضا فیوض (1393) بررسی رفتار مخازن هوایی فولادی با پایه فلزی در برابر بارهای انفجاری
19
20
محمد هادی رستمیان ، محمد واقفی، رضا قربانی واقعی ، علیرضا فیوض (1393) مطالعه عددی تاثیر انفجار بر مخزن بتنی روزمینی آب، مطالعه موردی مخزن شهر جدید پردیس
21
مریم حیدری، علیرضا فیوض، مجتبی علیشاهی، محمد واقفی (1393) بررسی رفتار یک سازه شبکه ای تخت دولایه در برابر نیروی حاصل از انفجار
22
23
24
25
رامین مقدمی، علیرضا فیوض، امین کشاورز، سیدشاکر هاشمی (1391) بررسی تأثیر طول دهانه بر رفتار پل تحت اثر هم زمان مؤلفه های افقی و قائم
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!