06 آبان 1400

علیرضا فیوض

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: عمران
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر نسبت طول به ارتفاع در ارزیابی خرابی پیشرونده در ساختمان های بتن مسلح با سیستم دال حبابدار
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
خرابی پیش رونده، مسیر بار جایگزین، دال حبابی، ساختمان بتنی
پژوهشگران روح الله خسروی (نفر اول) ، سیدشاکر هاشمی (نفر دوم) ، علیرضا فیوض (نفر سوم)

چکیده

خرابی پیش رونده، در طراحی ساختمان های امروزی اهمیت ویژه ای پیداکرده است. این پدیده باعث ایجاد تلفات جانی و مالی زیادی می گردد. در سال های اخیر، روش های مختلفی در تحقیقات و آیین نامه های طراحی برای بررسی این پدیده ارائه شده است. یکی از این روش ها، روش مسیر بار جایگزین است. هدف از این تحقیق بررسی رفتار قاب چهار طبقه بتن مسلح با نسبت طول به ارتفاع های 5/1، 5/2 و 5/3 با سیستم دال حبابی است. در این تحقیق آیین نامه DoD2013 به عنوان آیین نامه مرجع استفاده شده و بارگذاری ها و معیارهای خرابی نیز بر اساس آن تعیین شده است. بررسی نتایج به دست آمده نشان می دهد تأثیر نسبت طول به ارتفاع دراثر حذف ستون گوشه، در جلوگیری از خرابی پیشرونده نسبت به حالت حذف ستون کناری بیشتر است، و در سه حالت در اثر حذف ستون گوشه خرابی پیشرونده رخ نمی دهد.