06 آبان 1400

علیرضا فیوض

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: عمران
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی خرابی پیشرونده سازه های فولادی با مهاربند زانویی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
خرابی پیشرونده، مهاربند زانویی، تحلیل استاتیکی غیرخطی، مفصل پلاستیک، قاب فولادی
پژوهشگران علیرضا فیوض (نفر اول) ، سیدشاکر هاشمی (نفر دوم) ، رسول عزیزی (نفر سوم)

چکیده

خرابی پیشرونده گسترش زنجیروار خرابی در یک سازه می باشد که با خرابی حداقل یک عضو بحرانی سازه شروع و به سایر اعضا منتقل شده و باعث خرابی کل یا قسمتی از سازه می شود. امروزه سازه ها تنها برای مقابله با بارهای ثقلی و جانبی طراحی میشود که لزوما این سازه ها توانایی مقابله با خرابی پیشرونده را ندارند. در این تحقیق سعی داریم پتانسل خرابی پیشرونده را در سازه های فولادی با مهاربند زانویی بررسی کنیم. برای تحلیل خرابی پیشرونده در سازه ها از روش مسیر جایگزین و تحلیل استاتیکی غیر خطی استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که سازه فولادی با مهاربند زانویی مقاومت و کارایی نسبتا خوبی در برابر پدیده خرابی پیشرونده دارد.