06 آبان 1400

علیرضا فیوض

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: عمران
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی خرابی پیش رونده در ساختمان های بتن مسلح با سیستم سقف حبابدار
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
395
پژوهشگران روح الله خسروی (دانشجو) ، سیدشاکر هاشمی (استاد راهنما) ، علیرضا فیوض (استاد مشاور)

چکیده

ساختمان های بتن مسلح چهار، شش و هشت طبقه در سه نسبت طول به ارتفاع 5/1، 5/2 و 5/3 و درسه حالت حذف ستون گوشه، کناری و داخلی مورد طراحی و ارزیابی خرابی پیشرونده قرار گرفته است. قاب ها به صورت سه بعدی با در نظر گرفتن اثر دال حبابی مدل شده اند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که سناریوی حذف ستون میانی بحرانی ترین حالت در بین دیگر سناریوها است. حذف ستون در طبقات بالاتر باعث ایجاد تغییر شکل بزرگ تری نسبت به تغییر شکل حاصل از حذف ستون در طبقات پایین تر می شود. از بین سناریوهای مختلف حذف ستون، سناریوی حذف ستون گوشه باعث ایجاد تغییر شکل های بزرگ تری نسبت به دیگر سناریوهای حذف می شود.