06 آبان 1400

علیرضا فیوض

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: عمران
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل کشسان-مومسان قابهای سه بعدی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی با پایه محدود شده
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
395
پژوهشگران علیرضا لیراوی (دانشجو) ، محمدرضا ماهینی (استاد راهنما) ، علیرضا فیوض (استاد مشاور)

چکیده

0